Mitteparameetriline statistika

2012. a sügissemestril toimuva kursuse kodulehekülg

MTMS.01.037

Arvestustöö

Arvestustööd on võimalik teha kas kolmapäeval, 24. oktoobril 16.15-18.00 (Liivi tn 2-404) või reedel 2. novembril 12.15-14.00 (Liivi tn 2-512).

Loengud

1. Sissejuhatus. Märgitest. Usaldusintervall mediaanile. Kodused ülesanded.
          Kodus lahendada loengumateriali lõpus paiknevad ülesanded 2-4.
          1. kodutöö lahendus

2. Wilcoxoni astakmärgitest I

3.-4.Wilcoxoni astakmärgitest II. Kodused ülesanded 2 (esitada hiljemalt 24. septembril)

5.-6.Wilcoxoni astaksummatest

7. Wilcoxoni astaksummatestist II. Siegel-Tukey ja Ansari-Bradley testid. Uued kodused ülesanded (esitada hiljemalt 8. oktoobriks)
           3. koduse ülesande lahendus (Kristi Helekivi) koos kommentaaridega
           4. koduse ülesande näidislahendus (Kaspar Märtens)

8. Lokaalselt (asümptootiliselt) võimsaim astaktest, van der Waerdeni test (kirjalik konspekt puudub).
           Friedmani test I

9. Friedmani test II. McNemari test.

10. Kruskal-Wallise test
           Mitteparameetriliste testide kasutamine R'is

11. Jaotusfunktsiooni ja tihedusfunktsiooni hindamisest

12. Tihedusfunktsiooni hindamisest II
           Kodused ülesanded. Esitada 22. oktoobriks.

13. Nadaraya-Watsoni regressioon (tuumaregressioon)
           Lokaalne regressioon

14. Mitteparameetriline regressioon 2