Lineaarsed mudelid
2020. a kevadsemestril toimuva kursuse kodulehekülg
MTMS.01.071


loeng
E 14:15; Δ 1026
#
praktikum
K 14:15; Δ 4061
Lineaarne mudel
10. veebruar
1 lm-käsk
12. veebruar; Δ 1004
Maatriksi PX omadused
17. veebruar
2 Toimub rööv. (programm)
19. veebruar
Suurima tõepära hinnang.
Hinnangu geomeetriline interpretatsioon

2. märts
3 Dispersioonanalüüs ja koosmõju.
26. veebruar
Hinnatavus.
Gauss-Markovi teoreem

T 3. märts; 8:15; Δ 1004
4 Alati saab paremini!
4. märts
Hinnatavad parameeterfunktsioonid
9. märts
5 Surm ja kärbsed
11. märts
F-test I
16. märts
6 Mudelite võrdlemine
18. märts
F-test II. Usaldusellips
23. märts
7 Mitme hüpoteesi samaaegne testimine; usaldusellips
25. märts
F-test III. Võimsus
30. märts
8 Testi võimsus
1. aprill
Prognoosimisest
6. aprill
9 praktikum
8. aprill
Mudeli eeldused I
13. aprill
10 praktikum
15. aprill
Mudeli eeldused II
Box-Cox'i transformatsioon
20. aprill
11 praktikum
22. aprill
Mitmene testimine I
Tukey meetod; mitmemõõtmeline t-jaotus
27. aprill
12 praktikum
29. aprill
Mitmene testimine II
Usaldusriba
4. mai
13 praktikum
6. mai
Osamudeli hindamisest
Dispersiooni puhitustegur
11. mai
14 praktikum
13. mai
Mudeli valik ja mudeli headus
Mallowsi Cp-kriteerium; R2
18. mai
15 praktikum
20. mai
AIC-kriteerium
25. mai
16 praktikum
27. mai