Tekstiväli: EN

Eesti Statistikaseltsi asutamine

Eesti Statistikaseltsi asutamise idee tekkis 1992. aastal. Seltsi asutamisele eelnes umbes pooleaastane initsiatiivgrupi tegevus. Sellesse gruppi kuulusid TÜ Matemaatikateaduskonna esindajate kõrval ka ESA esindajad eesotsas peadirektor hr Rein Veetõusmega, Ivar Petersen TA Küberneetika Instituudist ja praegune Riigikogu liige prof Uno Mereste TTÜ-st. Seltsi eesmärgi suhtes oldi üksmeelel - see peaks aitama integreerida erinevates valdkondades tegutsevaid ja erinevates geograafilistes piirkondades paiknevaid statistikuid ning statistikatarbijaid.
Eesti Statistikaseltsi asutamiskoosolek toimus 30. septembril 1992. aastal Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis. Asutamiskoosolekul, mida juhatas prof Kalev Pärna, kõnelesid nii Eesti akadeemilised statistikateadlased kui ka praktikud mitmest eluvaldkonnast. Asutamiskoosolekul osales külalisena prof Gunnar Kulldorff Umea Ülikoolist, kes ühtlasi esindas endise presidendi (Past President) staatuses statistikute maailmaorganisatsiooni ISI (International Statistical Institute). Teiseks külalisesinejaks oli Soome Statistikaseltsi president Ilkka Mellin. Tervituse andsid edasi ka Leedu statistikaseltsi esindajad.
Asutamiskoosolekul võeti vastu Eesti Statistikaseltsi põhikiri.
Asutamiskoosolekul valiti Eesti Statistikaseltsi juhatus. Juhatusse kuulusid Tõnu Kollo, Ene-Margit Tiit ja Kuldev Ääremaa TÜ Matemaatilise statistika instituudist, Kersti Meiesaar ja Villem Tamm TÜ Majandusteaduskonnast , Helina Vigla Eesti Statistikaametist, Ülo Randaru Tartu Infokeskusest, Mihkel Servinski Viljandi Statistikabüroost ja Ingrid Siigur Tartu Kliinilisest haiglast. Juhatus jaotas oma esimesel koosolekul ametid: esimeheks valiti E.-M. Tiit, aseesimeesteks V. Tamm ja H. Vigla, laekuriks K. Ääremaa ja sekretäriks I. Siigur. Esimesel koosolekul valiti ka revisjonikomisjon, selle esimeheks sai Jaan Pelt Tartu Observatooriumist.
Seltsi juhatus kavandas seltsi lähimad üritused. Vastavalt Eesti Statistikaseltsi põhieesmärgile otsustati korraldada igal aastal vähemalt kaks kogu Eestit haaravat teaduskonverentsi mingis statistikaga seotud valdkonnas. Lisaks sellele otsustati hakata välja andma oma trükist - Eesti Statistikaseltsi Teabevihikut loodetava ilmumissagedusega kaks numbrit aastas.
Asutamiskonverentsi ettekanded on trükitud Eesti Statistikaseltsi Teabevihikus Nr 1 (Tartu, 1993, 35 lk). See väljaanne sisaldab ka Eesti Statistikaseltsi põhikirja esimese versiooni.
Tekstiväli: Eesti Statistikaselts