Õppetöö

Bakalaureusetööde teemad 2010/2011

Magistritööde teemad 2010/2011

Kavand: lõputööde juhendajad 2010/2011

 TÜ õppeinfosüsteem

*MT tunniplaanid

Õppeained:

*MSI poolt loetavad ained (3 õ-a)
*Kursuste materjalid WWWs

Õppekavad

Näidisõppekavad

*matemaatilise statistika bakalaureus (kõrvaleriala matemaatika)
*matemaatilise statistika bakalaureus (kõrvaleriala informaatika)
*matemaatilise statistika magister

Kaitstud tööd

Muud materjalid:

*Õppetöö korraldusest matemaatika-informaatikateaduskonnas
*Lõputööde kirjutamise ja kaitsmise kord
*Doktoritöö ja magistritöö (-projekti) esitamise kord
*Õppekorralduseeskiri
*Akadeemiline kalender
*Tehnika kasutamine