Andmed: TEHIK, Terviseamet, seisuga 13.04.2022

Siin toodud jooniseid võib kasutada vaid viidates autorile (Krista Fischer) ja andmete päritolule.

Analüüsi kuupäev: 15.04.2022

Vaktsineerimine ja nakatumine Eestis aastal 2021

Esimene Covid-19 vaktsiinisüst tehti Eestis 27. detsembril 2020. Seisuga 13.04.2022 on vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini saanud 853480 inimest vanuses 12 ja enam, moodustades 64% Eesti elanikkonnast ja 74% elanikkonnast vanuses 12+. Täisealisest elanikkonnast (18+) on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 75%, elanikkonnast vanuses 60+ on vaktsineeritud 80%.

Covid-19 läbipõdenuid on Eestis 13.04.2022 seisuga 510271, neist 27686 aastal 2020, 99814 aasta esimese 6 kuu jooksul ja
382771 alates juulist 2021.

Elanikkonna hõlmatus vaktsineerimisega ja läbipõdemine

Järgneval joonisel on toodud elanikkonna jaotus läbi aja seitsmes kategoorias.

 1. Põdenud, vaktsineerimata: inimesed kes on vastava kuupäeva seisuga eelnevalt nakatunud ja pole vaktsineeritud
 2. Põdenud + vaktsineeritud: inimesed kes on nakatunud ja pärast nakatumist ka vaktsineeritud (vähemalt ühe doosiga)
 3. Vaktsiinikuur alustatud + põdenud: inimesed kes on nakatunud ajal, kui nad on vaktsineeritud, aga neil pole veel täielikku vaktsiinikaitset (nad on saanud ainult ühe doosi kahedoolsilisest vaktsiinist või on kuuri lõpetamisest möödas vähem kui 14 päeva)
 4. Vaktsiinikuur lõpetatud + põdenud: inimesed kes on nakatunud pärast vaktsiinikaitse saavutamist (14 päeva teisest doosist või ühedoosilise vaktsiini doosist)
 5. Vaktsiinikuur alustatud: need on inimesed, kes on saanud kahedoosilise vaktsiini esimese doosi, aga neil ei ole veel saadud teist doosi või on teisest doosist vähem kui 14 päeva möödas. Siia kategooriasse ei kuulu nakatunud inimesed.
 6. Vaktsiinikuur lõpetatud: vaktsiinikaitse on saavutatud (vähemalt 14 päeva ühedoosilise vaktsiini doosist või kahedoosilise vaktsiini teisest doosist), aga ei ole saadud tõhustusdoosi
 7. Tõhustusdoos saadud: inimesed, kes on saanud kolmanda doosi (või teise doosi juhul kui esimene oli ühedoosilise vaktsiiniga) ja neil on tekkinud ka täiendav vaktsiinikaitse - st vaktsiin on saadud vähemalt 14 päeva tagasi
 8. Immuunkaitseta: inimesed kes pole vaktsineeritud (või pole veel osalist vaktsiinikaitset saavutanud) ega teadaolevalt nakatunud

Elanikkond vanuses 60 ja enam: hõlmatus vaktsineerimisega ja läbipõdemine

Vaktsineerimine ja nakatumine

Nakatumine läbi aja

Järgnevalt on leitud iga päeva kohta esmasnakatunute arv järgmistes kategooriates:

 1. Inimesed, kes pole selle päeva seisuga vaktsineerinud
 2. Inimesed, kes on selle päeva seisuga saanud ühe või kaks vaktsiinisüsti, aga nende vaktsiinikuur on veel pooleli - kuuri lõpetavast, st vastavalt vaktsiinile kas esimesest või teisest vaktsiinisüstist ei ole veel möödunud 14 päeva (või on teine süst veel tegemata)
 3. Inimesed, kelle vaktsiinikuur on lõpetatud.

Lisaks on toodud andmed korduvnakatumiste (teistkordsete nakatumiste) kohta.

Korduvnakatumise definitsioon: nakatumine inimeste seas, kellel esimesest positiivsest testist on möödunud vähemalt 60 päeva. Eraldi on toodud korduvnakatumine nende seas, kes on lisaks ka vaktsineeritud (vähemalt ühe süstiga) ja vaktsineerimata isikute seas.

Kõigi arvude puhul on leitud viimase 7 päeva keskmine (silumaks ebaühtlasest testimisest tingitud nädalasisest varieeruvust). Saadud arvud on omakorda jagatud läbi vastava rahvastikurühma suurusega konkreetsel päeval (igas kategoorias need, kes pole veel teadaolevalt põdenud) - rühmade suurused on näha ülaltoodud joonistel.

Et lastest vanuses 7-11 on seisuga 13.04.22 vaktsineeritud vaid 5.8%, on toodud ka eraldi joonis 12+ elanikkonna jaoks.

Nakatumine viimase 2 nädala jooksul

(31.03.2022-13.04.2022)

Keskmine nakatumus vaktsineerituse kategooriates elanikkonnas vanuses 12 ja üle selle

Kui analüüsi on kaasatud lapsed vanuses 0-11, siis on alltoodud rahvastikurühmades väga erinev vanuseline struktuur ja seega võib jõuda eksitavate järeldusteni. (Laste nakatumist kujutava joonise leiate allpool)