Analüüs 14.09.2022

Andmete päritolu: Terviseamet/TEHIK

(uuendatakse kord nädalas)

Registreeritud nakatunud alates 15. oktoobrist 2020.a. (testimise kuupäeva järgi)

(NB! Alates aprillist 2022 on testimise kord muutunud ning siin raporteeritud nakatumus alahindab tegelikku nakatumust olulisel määral. Trendide osas on soovitav järeldusi teha eelkõige hospitaliseerimise statistika põhjal)

Registreeritud nakatunud viimase 3 kuu jooksul (testimise kuupäeva järgi)

Nakatunud viimase 14 päeva jooksul 100000 elaniku kohta

Nakatumisnäidud:

 • Kokku nakatunuid Eestis viimase 7 päeva jooksul: 968
  • 7 päeva nakatumus 100000 inimese kohta: 73 (all joonisel)
 • Kokku nakatunuid Eestis viimase 14 päeva jooksul: 1897
  • 14 päeva nakatumus 100000 inimese kohta: 143 (all joonisel)
 • Keskmine päevane nakatumus viimase 7 päeva jooksul:
  • kokku Eestis (skaleerimata): 138 (riskimaatriksis)
  • 100000 inimese kohta: 10 (seda näitu vastava rühma kaupa on kasutatud maakondade ning vanusgruppide võrdlustes)

14 päeva nakatunute arv maakonniti

Positiivsete testide protsent maakonniti

Nakatumine vanusgruppides ja muutus võrreldes eelmise nädalaga

(toodud ka nakatunute absoluutarv vanusgruppides)