Õppematerjalid WWW-s2009

*Informatsiooniteooria (sügis 2009, J. Lember
*Mitteparameetriline statistika (sügis 2009, M. Möls
*Martingaalid (kevad 2009, K. Pärna
*Tõenäosusteooria I (kevad 2009, J. Lember)
*Tõenäosusteooria II (sügis 2009, J. Lember)


2008

*Tehisõpe (sügis 2008, J. Lember)


2007

*Advanced Sampling (2007 Helsinki, I. Traat)
*Biomeetria bioloogidele (sügis 2007, M. Möls)
*Martingaalid (kevad 2007, K. Pärna)
*Monte-Carlo meetodid (sügis 2007, M. Möls)

2006

*Advanced Survey Sampling (Fall 2006, I. Traat)
*Bayesi statistika Markovi ahelatega (sügis 2006, I. Traat)
*Dispersioonanalüüsi segamudelid (sügis 2006, M. Möls)
*Faktoranalüüs (sügis 2006, A.-M. Parring)
*Informatsiooniteooria (kevad 2006, J. Lember)
*Juhuslikud protsessid (kevad 2006, M. Käärik)
*Kahjukindlustusmatemaatika (sügis 2006, M. Käärik)
*Martingaalid (kevad 2006, K. Pärna)
*Sissejuhatus statistika erialasse (referaatide teemad) (sügis 2006, T. Kollo)
*Tehisõpe (sügis 2006, J. Lember)

2005

*Andmeanalüüs I (kevad 2005, M. Vähi)
*Informatsiooniteooria (kevad 2005, J. Lember)
*Juhuslikud protsessid (kevad 2005, M. Käärik)
*Kahjukindlustusmatemaatika (sügis 2005, M. Käärik)
*Martingaalid (kevad 2005, J. Lember)
*Matemaatiline statistika I (kevad 2005, I. Traat)
*Mitmemõõtmeline statistika (kevad 2005, A.-M. Parring)
*Sissejuhatus statistika erialasse (sügis 2005, T. Kollo)
*Statistiline analüüs (kevad 2005, M. Möls)
*Statistiliste mudelite analüüs (kevad 2005, E. Käärik)
*Statistiline nõustamine (kevad 2005, E.-M. Tiit, E. Käärik, K. Fischer)
*Üldistatud struktuurivõrrandite mudelite seminar (kevad 2005, M. Möls, K. Fischer ja teised)


 2004

*Andmeanalüüs I (kevad 2004, M. Vähi
*Biomeetria bioloogidele (sügis 2004, M. Möls
*Biostatistika praktilised tööd I (kevad 2004, E. Käärik)
*Dispersioonanalüüsi segamudelid (sügis 2004, M. Möls)
*Martingaalid  (kevad 2004, J. Lember)
*MCMC (Markov Chain Monte Carlo, Fall 2004, Helsinki, I. Traat)
*Monte-Carlo meetodid (sügis 2004, I. Traat, M. Möls)  
*Statistiliste mudelite analüüs (kevad 2004, E. Käärik)
*Sõltumatute komponentide analüüs (kevad 2004, J. Lember)
*Tõenäosusteooria I loengud (sügis 2004, K. Pärna)
*Tõenäosusteooria I praktikum (sügis 2004, J. Lember)
*Tõenäosusteooria II (sügis 2004, J. Lember)
*Valikuuringute teooria I (sügis 2004, I. Traat)

2003

*Advanced Sampling   (2003,  I. Traat
*Biomeetria bioloogidele  (2003,  M. Möls
*Aegridade analüüs  (sügis 2003, M. Viil)
*Rahvastikustatistika  (kevad 2003,  M. Vähi
*Rakendustarkvara: SAS  (kevad 2003,  M. Vähi
*Statistiline analüüs (farmatseutidele)   (kevad 2003,  M. Möls
*Statistical learning  (mustand Närvivõrkude kursuseks, J. Lember) 
*Tõenäosusteooria I ülesanded    (sügis 2003,  J. Lember
*Tõenäosusteooria II    (sügis 2003,  J. Lember
 

2002

*Aegridade analüüs  (sügis 2002, M. Viil)
*Andmeanalüüs I   (kevad 2002, E.-M. Tiit, M. Vähi)
*Biomeetria (sügis 2002, M. Möls
*Diskriminantanalüüs (kevad 2002, E.-M. Tiit
*Dispersioonanalüüsi segamudelid (sügis 2002, M. Möls
*Martingaalid  (kevad 2002, M. Käärik
*Matemaatiline statistika I (kevad 2002, I. Traat
*Rakendustarkvara:SAS (kevad 2002, M. Vähi
*Stohhastika (sügis 2002, E.-M. Tiit
 

2001

*Andmeanalüüs I (kevad 2001, E.-M. Tiit
*Biomeetria bioloogidele (sügis 2001, M. Möls
*Elukestusanalüüs   (sügis 2001, K. Fischer
*Geenitehnoloogia statistilised mudelid (kevad 2001, T. Kaart
*Katseplaneerimise teooria (sügis 2001, M. Vähi
*Monte-Carlo meetodid  (sügis 2001, T. Kollo
*Rahvastikustatistika   (kevad 2001,M. Vähi
*Valikuuringute teooria I  (sügis 2001, E. Leiten
 

1999

*Elukestusanalüüs   (kevad 1999, K. Fischer
*Markovi ahelate Monte-Carlo meetodid (sügis 1999, I.Traat
*Optimiseerimismeetodid (sügis 1999, R. Kangro
*Tõenäosusteooria II (sügis 1999, J. Lember

1998.gif (1523 bytes)

*Optimiseerimismeetodid (sügis 1998, R. Kangro
*Stohhastika   (sügis 1998, A.-M. Parring)