Kaitstud tööd
2009 *2008 *2007 *2006 *2005*2004 *2003 *2002 *2001
 2000* 1999 * 1998* 1997 *1996 * 1995 * 1994 *1993
jutt

2010
*Magistritööd

 1. Maile Adamson. Ahel-redel meetod ja selle vea hindamine. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo. 
 2. Merike Hindrikson. Lisainformatsiooni kasutamine osakogumite hindamisel. Juhendaja N. Lepik. Oponent I. Traat.
 3. Heidi Kadarik. Tõkestatud keskväärtusfunktsioon ja selle rakendused kindlustusmatemaatikas. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Kaasik.
 4. Andre Kaldamäe. Eeldatava volatiilsuse indeksite kasutamine investeerimisportfelli diversifitseerimisel. Juhendaja O. Karma. Retsensent K. Pärna.
 5. Pille Kool. Sõltuvate uuringute meta-analüüs. Juhendaja M. Möls. Oponent K. Fischer.
 6. Anna Leontjeva.  Statistical analysis of hypergraph data with application to fraud detection. Juhendajad T. Tamkivi, K. Tretjakov. Retsensent M. Käärik.
 7. Kaur Lumiste. Ristklassiftseeritud osakogumite kooskõlaline hindamine. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 8. Jelena Melnikova. Fisheri informatsiooniteooria elemente mitmemõõtmelisel juhul. Juhendaja I. Traat. Retsensent A. Selart.
 9. Yvyan MerzinSuremusandmete kirjeldamine tõenäosusjaotustega. Juhendaja T. Kollo. Retsensent Mare Vähi.
 10. Natalja Morozova. Diskreetne mudel elektrienergia hinna forwardi optsioonile. Juhendaja O. Karma. Oponent K. Pärna.
 11. Eve Mõts. Tururisk elukindlustusandjate investeerimisportfellis ja sellest tuleneva kapitalinõude kujunemine Solventsus II süsteemis. Juhendaja K. Pärna. Oponent M. Käärik.
 12. Kristin Männik. Uuringupõhiste sissetulekuandmete ja sotsiaalsete indikaatorite registripõhine hindamine. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 13. Ander Olvik. Tehnilise analüüsi indikaatorite ennustusvõime testimine päevasisese kauplemise tingimustes. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 14. Kerli Pille. Ühendriski hindamine koopula meetodil. Juhendaja K. Pärna. Oponent T. Kollo.
 15. Reele Viirmaa. Üksikvastuste teooria ja selle rakendamine insulditeadlikkuse küsitluse andmestikule. Juhendaja A. Selart. Retsensent M. Vähi.    
*Bakalaureusetööd
 1. Lilia Borodkina. Peakomponentide regressioon. Juhendaja M. Juhkam. Retsensent M. Möls.
 2. Rainer Kikas. Regressioonihinnang klaster- ja kaheastmelise valiku korral abiinformatsiooniga klastrite tasemel. Juhendaja N. Lepik. Retsensent A. Selart.
 3. Mari Liiva. Lehmade poegimisraskust ja vasikate surnultsündi mõjutavad tegurid. Juhendajad T. Kaart, M. Vähi. Retsensent E. Käärik
 4. Silja Ostrov. Riigieksamite tulemuse ja pingeridade stabiilsus aastate lõikes. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent N. Lepik
 5. Jekaterina Plotnikova. MiRNA ekspressiooni andmete  statistiline analüüs kopsuvähi uuringu näitel. Juhendaja R. Kolde. Retsensent M. Möls
 6. Krista SarvEbasümmeetriline t-jaotus. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Kaasik
 7. Marju Valge. Elatusmiinimumi arvutamine ja absoluutse vaesuse riski hindamine tänapäeva Eestis. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent M. Vähi
 8. Triin Võrno. Klasteranalüüs ja selle kasutamine klientuuri segmenteerimisel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent E. Käärik

2009

*Magistritööd

 1. Tiina Aia. Markovi ahela mudel kindlustusfirma laostumistõenäosuse hindamiseks. Juhendaja O. Karma. Retsensent T. Kollo.
 2. Evelin Kukk. Ühepoolsed riskimõõdud. Juhendaja K. Pärna. Oponent O. Karma.
 3. Priit Kärner. Võidukoefitsentide hindamine ja panustamisstrateegiad jalgpalliennustuses. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Selart.
 4. Mait Raag. Viterbi joonduse risk ja vigade arvu vähendamine. Juhendaja J. Lember. Retsensent T. Tamkivi.
 5. Maria Sarv. Suurte kahjude jaotuste kirjeldamine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent E. Käärik.
 6. Anastassia Žegulova. Kahjujaotuste ja riskimõõtude hindamine. Juhendaja  M. Käärik.  Retsensent T. Kollo.
 7. Marek Tooming. Bermuda swaptioni hinnastamine Libor turumudeli näitel. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 8. Karolin Toompere. Imputeerimis- ja kaalumismeetodite mõju hinnangute nihkele. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 9. Anastasia Vorobjova. Optsioonide volatiilsuse arvutamine regulariseeritud Dupire võrranditest. Juhendaja U. Hämarik. Retsensent R. Kangro.

*Bakalaureusetööd

 1. Kris Allik. Riigikassa rahavoogude prognoosimine. Juhendaja K. Ääremaa. Retsensent K. Lehto.
 2. Roman Jugai. Kliendirahulolu indeksite võrdlus ACSI metoodika põhjal. Juhendajad M. Käärik, L. Lahtvee. Retsensent M. Vähi.
 3. Silja Karu. Volatiilsus ja selle hindamine. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Juhkam.
 4. Helina Kitsing. DNA mikrokiipidelt saadud andmete analüüs. Juhendaja M.Möls. Retsensent J. Lember.
 5. Eva Leini. Laktatsioonikõverate lähendamine kuuppolünoomidega ning klaster-analüüs.  Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Vähi.
 6. Ander Olvik. Otsese ja kaudse meetodi võrdlemine aktsiahinna kasvamise tõenäosuse leidmisel päevasisese kauplemise tingimustes. Juhendaja R. Kangro.Retsensent M. Juhkam.
 7. Martti Praks. Lühiajaliste ilmaprognooside võrdlus Tartu näitel. Juhendaja A. Kaasik. Retsensent E. Käärik.
 8. Liisi Saar. Imputeerimismeetod VVK (Viimase Väärtuse Kasutamine). Juhendaja E. Käärik. Retsensent A. Selart.
 9. Tarmo Sari. Liiklusõnnetustes hukkunute arvu dünaamika ja faktorid. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Ääremaa.
 10. Annika Teska. Väikeste osakogumite mudelipõhine hindamine. Juhendaja I. Traat. Retsensent  M. Möls.
 11. Tarvo Topolev. Matemaatilise statistika eriala lõpetanute uuring. Juhendaja M. Vähi. Retsensent N. Lepik.
 12. Marko Varik. Otsustuspuud andmekaevanduses: C&RT algoritm teoorias ja praktikas. Juhendajad K. Pärna, A. Kaasik. Retsensent E. Käärik.
2008

 *Magistritööd

 1. Karin Ange. Klassifitseerimismeetodid andmekaevanduses: automaatse seosetuvastamise hii-ruut-meetod ja logistiline regressioon. Juhendaja K. Pärna. Retsensent T. Tamkivi.
 2. Julia Aru. Informatiivse valiku mõju tunnustevahelisele kovariatsioonile. Juhendaja I. Traat. Oponent T. Kollo.
 3. Triin Beljaev. Inflatsioonirisk ja selle maandamine kogumispensioni väljamaksetes. Juhendajad T. Kollo, A. Vesilind. Retsensent K. Ääremaa.
 4. Kadri Jaanson. Päevasisese automaatse kauplemise strateegiad suuremahulise ostutehingu realiseerimiseks. Juhendaja R. Kangro. Oponent K. Pärna.
 5. Karin Joala. Kiirabisüsteemi optimeerimine järjekorrateooria abil. Juhendaja K. Pärna. Oponent M. Käärik.
 6. Raivo Kolde. Co-Expression Queries Across Multiple Experiments. Juhendajad S. Laur, J. Vilo, J. Lember. Oponent M. Möls.
 7. Jevgenia Kozevnikova. Kahedimensionaalsete osatuletistega diferentsiaalvõrrandite lahendamine finantsmatemaatikas. Juhendaja R. Kangro. Retsensent O. Karma.
 8. Oxana Krylova. Kalibreerimismeetod valikuuringute teoorias ja praktikas. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 9. Ave Kurss. Aktsiahinna päevasisene dünaamika. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 10. Reeni Kuus. Mikrofinantsturu tehniline analüüs. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Juhkam.
 11. Kai Mikk. Kvaasi-Monte-Carlo meetod finantsmatemaatikas. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Möls.
 12. Aldo Mäsak. Empiirilist tõepära kasutavad hinnangud kaoga valikuuringutes. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 13. Kadri Mäsak. Veemajandusprojektide klassifitseerimine tugivektormasinate abil. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Möls.
 14. Heleri Narusk. IBNR reservi arvutusmeetodid Solventsus II tingimustes. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Krutto.
 15. Natalja Nikonova. Üldistatud veajaotus ja selle rakendamine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M Vähi.
 16. Elis Paas. Portfelliriski mõõtmine: tavameetodid ja alternatiivid. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Juhkam.
 17. Helerin Rannala. Eesti rände andmed (2000-2007). Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 18. Piret Raukas. Riski mõõtmine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Käärik.
 19. Jekaterina Simonova. Tasakaalustatud valik. Juhendaja I. Traat. Retsensent M. Möls.
 20. Kerli Säks. Ökonomeetrilise mudeli leidmine pangaettevõtte näitel. Juhendaja I. Traat. Oponent E.-M. Tiit.
 21. Brit Tafenau. Creditmetrics ja Basel II. Juhendaja O. Karma. Retsensent K. Pärna.
 22. Merili Umbleja. Kahjude jaotuse ja kindlustuspreemiate hindamine Eestis 2006/2007 toimunud liikluskahjude põhjal. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 23. Geoffrey Vandepitte. The Comonotonic Sum as Upper Bound in the Convex Order. Juhendaja K. Pärna. Retsensent I. Traat.

*Bakalaureusetööd

 1. Karel Aru. Perkolatsioonid kahemõõtmelistel võredel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Kaasik.
 2. Kertu Hanson. Põlveliigese osteofüütide ja põlve ümbermõõdu vahelise seose uurimine statistiliste meetoditega. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 3. Erik Hirmo. Lõplike jadade sarnasuskriteeriumid ja optimaalsed järjestused. Juhendaja J. Lember. Retsensent K. Ääremaa.
 4. Carita Hommik. Otsese ja kaudse meetodi võrdlus aktsiahinna kasvamise tõenäosuse leidmisel. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Käärik.
 5. Jelena Ivanova. Reliaabluse kordajad. Juhendaja E. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 6. Keiu Kriit. Optsioonid ja Black-Scholesi valem. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Kaasik.
 7. Kaur Lumiste. Identifitseerimata osakogumite hindamine kitsenduste olemasolul. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 8. Tauno Metsalu. Ohutusvaru maksejõuetuse tõenäosusele. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Juhkam.
 9. Karmen Männik. Tervishoiutöötajate läbipõlemise, stressi ja tervise seoste analüüs struktuurivõrrandite mudeliga. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 10. Kristin Männik. Kinnisvaraturu dünaamika registri andmetel. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 11. Raili Paat. Kataloogikaupade tellimuste analüüs (2006, 2007 kevad-suviste kataloogide põhjal). Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 12. Julius Pau. Kataloogikaupade tellimused (Sügis-talviste kataloogide põhjal). Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 13. Marit Saar. Eesti 2-4 aastaste laste hammaste eest hoolitsemise seos laste emade vanuse, haridustaseme ja hambaarstikartlikkusega. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 14. Liisa Seppel. HIV levimuse hindamine süstivate narkomaanide seas ja riskifaktorite leidmine. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Lehto.
 15. Snezana Shevtsova. Eesti hobuste tõuraamatu andmete analüüs. Juhendaja T. Kaart (EMÜ). Retsensent K. Ääremaa.
 16. Märt Toots. Chvatal-Sankovi konstandi hindamine simulatsioonide abil. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 17. Malle Tõnnisson. Hot-deck imputeerimismeetod. Juhendaja E. Käärik. Retsensent A. Selart.

2007

*Doktoritööd

 1. Ene Käärik. Handling Dropouts in Repeated Measurements Using Copulas. Juhendaja emeeriitprofessor E.-M. Tiit. Oponendid E. Läärä (Oulu Ülikool), E. Tamm (TTÜ).
 2. Margus Pihlak. Approximation of Multivariate Distribution Functions. Juhendaja professor T. Kollo. Oponendid A. Satorra (Pompeu Fabra Ülikool), I. Zezula (Safarki Ülikool).
 3. Artur Sepp. Affine Models in Mathematical Finance: an Analytical Approach. Juhendajad professor K. Pärna, dotsent R. Kangro. Oponendid E. Valkeila (Helsingi Tehnikaülikool), A. Kivinukk (Tallinna Ülikool).
 4. Kaja Sõstra. Restriction Estimator for Domains. Juhendaja dotsent I. Traat. Oponendid R. Lehtonen (Helsinki Ülikool), E. Tamm (TTÜ).

*Magistritööd

 1. Jelena Frolova. Lineaarsed struktuurvõrrandid ja nende kasutamine kahepoolse turu modelleerimisel. Juhendaja professor K. Pärna. Retsensent teadur M. Käärik.
 2. Marina Haldna. Ruumilised kovariatsioonistruktuurid ja nende kasutamine vee kvaliteedinäitajate modelleerimisel. Juhendajad dotsent T. Möls, lektor M. Möls. Retsensent lektor E. Käärik.
 3. Helle Kilgi. Nihutatud mitmemõõtmeline asümmeetriline Laplace'i jaotus. Juhendaja professor T. Kollo. Retsensent assistent A. Selart.
 4. Külli Koov. Liikluskindlustuse tariifid kindlustusseltsile. Juhendaja professor T. Kollo. Retsensent teadur M. Käärik.
 5. Taavi Tamkivi. Aktsiahindade ja käivete ühisjaotuste modelleerimine ning tulevaste hindade ennustamine. Juhendaja professor T. Kollo. Retsensent vanemteadur J. Lember.
 6. Anet Tomberg. Portfelliriskide hindamine aktsiate portfelli näitel. Juhendaja professor T. Kollo. Retsensent professor K. Pärna.

*Bakalaureusetööd

 1. Katrin Jaaksoo. Logistilise regressiooni kasutamine börsikauplemise uurimisel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 2. Marje Johanson. Perioodilise koodi restaureerimine. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 3. Kadri Jugandi. Suremustõenäosuste hindamine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Vähi.
 4. Rain Kirjanen. Orderi eluea uuring. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Ääremaa.
 5. Karin Kukk. Eesti kolmanda samba pensionifondid ja nende riskinäitajad. Juhendaja T. Kollo. Retsensent R. Kangro.
 6. Priit Kärner. Sagedustabelite analüüs väikese valimi korral Tallinna prostituutide HIV-uuringu näitel. Juhendaja K. Fischer. Retsensent M. Vähi.
 7. Karin Küttis. Sissetuleku suurus ja struktuur erinevates leibkonnatüüpides 2000-2004. Juhendaja E. Käärik. Retsensent M. Vähi.
 8. Erika Lelumees. Sündimuse dünaamika Eestis võrreldes naaberriikidega ja vaade tulevikku. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 9. Anna Leontjeva. Tõenäosuslik valikuuring 2004. aasta perearstikeskuste majandusaruande näitel. Juhendaja N. Lepik. Retsensent I. Traat.
 10. Helen Luts. Kooskõlastatistik kapa. Juhendaja M. Möls. Retsensent I. Traat.
 11. Moonika Parts. Tartus sissekirjutuseta elavate tudengite arvu ja motivatsiooni hinnang. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 12. Jekaterina Prostakova. Mittevastamine ja selle kompenseerimine. Juhendaja N. Lepik. Retsensent A. Kaasik.
 13. Kristiina Puustusmaa. Kohvijoomise lühiajaline mõju vaimsetele võimetele: randomiseeritud uuringu analüüs. Juhendaja K. Fischer. Retsensent E. Käärik.
 14. Mait Raag. Sissejuhatus varjatud Markovi ahelatesse. Juhendaja J. Lember. Retsensent R. Kangro.
 15. Kersti Roosimäe. Kvantitatiivsed meetodid turu-uuringutes. Juhendaja E. Käärik. Retsensent K Ääremaa.
 16. Stella Sarapuu. Tervisehoiutöötajate tunnipalga valikuuringu väljatöötamine. Juhendaja N. Lepik. Retsensent I. Traat.
 17. Keiu Sopp. Uute liikmete lisandumine leibkondadesse ja eemalviibivate, kuid leibkonnaga majanduslikult seotud leibkonnaliikmete arvukus (2000-2005). Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent A. Selart.
 18. Anastassia Zegulova. Solventsus II baasprintsiibid ja riskipõhise lähenemise põhimõtted. Juhendaja M. Käärik. Retsensent K. Pärna.
 19. Reele Viirmaa. Statistikaameti tarbijaküsitluse tulemuste analüüs. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent N. Lepik.

*Semestritööd

 1. Erika Lelumees. Vastsündinu vanemad. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 2. Marje Johanson. Andmestiku analüüs. Keskkonnafaktorid - kas üks meeste viljatuse mõjutegureid? Juhendajad A. Selart, R. Mikelsaar (ARMP). Retsensent E. Käärik.

 

2006

*Doktoritööd

 1. Tanel Kaart. The Reliability of Linear Mixed Models in Genetic Studies. Juhendaja dotsent T. Möls. Oponendid D.von Rosen (Rootsi Põllumajandusülikool), A. Dobek (Poznani Põllumajandusülikool, Poola).

*Magistritööd

 1. Anna Bileva. Mitmene võrdlemine protseduuriga MULTTEST. Juhendaja dotsent A.-M. Parring. Oponent lektor M. Vähi.
 2. Mihhail Juhkam. Populations with Large Number of Classes: Models and Estimation of Sample Coverage and Sample Size. Juhendaja professor K. Pärna. Oponent teadur M. Käärik.
 3. Anu Vilu. Kaotatud eluaastate mudelid Eesti andmetel. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit. Oponent lektor M. Vähi.

*Bakalaureusetööd

 1. Kadri Kanarbik. Varjatud faktortunnusega regressioonanalüüs. Juhendaja M. Möls. Retsensent E.-M. Tiit.
 2. Kati Kukk. Leibkonna eelarve uuringu jaotamata kulude käsitlemise metoodika.
  Juhendaja K. Sõstra. Retsensent N. Lepik.
 3. Reeni Kuus. Õppejõud tudengite silmis: korrespondentsanalüüsi meetodi rakendus. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Roos.
 4. Aldo Mäsak. Erindid ettevõtlusstatistikas. Juhendaja I. Traat. Retsensent M. Käärik.
 5. Heleri Narusk. Riskiprotsessi agregeerimine ja selle mõju laostumistõenäosusele. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 6. Elis Paas. Summaarse kahjujaotuse lähendamine. Juhendaja K. Pärna. Retsensent I. Traat.
 7. Helerin Rannala. Välisränne Baltikumis ja Skandinaaviamaades (1989-2005). Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Krutto.
 8. Maria Sarv. Faktoranalüüs tarkvarapaketiga LISREL spordipsühholoogia andmetel. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Möls.
 9. Marek Tooming. Euroopa optsiooni hindamine kahend- ja kolmendaktsiamudeli korral. Juhendaja R. Kangro. Retsensent O. Karma.
 10. Karolin Toompere. Kadu ja kao indeksid. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 11. Merili Umbleja. Eesti leibkonnaliikme sissetulek ja tarbimiskulutused aastatel 2000-2004 võrrelduna Leedu ja Lätiga. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 12. Natalja Vassiljeva. Suitsetamine koolinoorte tervishäirete põhjustajana: korduvmõõtmistega uuringu analüüs. Juhendaja K. Fischer. Retsensent A. Selart.


2005

*Doktoritööd

 1. Meelis Käärik. Fitting Sets to Probability Distributions. Juhendaja professor K. Pärna. Oponendid H.-H. Bock (Aacheni Ülikool), M. Bloznelis (Vilniuse Ülikool).
 2. Kadri Meister. On Methods for Real Time Sampling and Distributions in Sampling.
  Juhendaja professor L. Bondesson (Umeå Ülikool), kaasjuhendaja dotsent I. Traat. Oponent professor D. Thorburn (Stockholmi Ülikool).

*Magistritööd

 1. Olga Gorjajeva. Sisestusvigade leidmine statistiliste meetoditega. Juhendaja lektor M. Möls. Oponent lektor E. Käärik.
 2. Kati Hoop. Kapitalikogumiskindlustuse portfelli kasumi stohhastiline mudel. Juhendaja professor K. Pärna. Oponent professor T. Kollo.
 3. Liile Jõgi. Ühe aktsia käitumist kirjeldavate Black-Scholesi tüüpi turumudelite parameetrite hindamisest (47 lk). Juhendaja professor R. Kangro (Audentese Ülikool). Oponent professor K. Pärna.
 4. Mart Kals. Campylobacter seroprevalence estimates from multivariate distribution
  mixtures. Juhendajad P. Teunis, R. Braekers (Hasselti Ülikool, Belgia).
 5. Triin Kriisa. G3 riikide 10-aastaste võlakirjade futuuride hindade sesoonsuse analüüs. Juhendaja professor K. Pärna. Oponent dotsent O. Karma.
 6. Jüri Kuusik. Häälikute kestuse modelleerimine tekst-kõne-sünteesiks. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit. Oponent lektor M. Vähi.
 7. Keit Musting. Valikvaatluste rakendamisvõimaluste uurimine makse-bilansistatistikas. Juhendaja dotsent I. Traat. Oponent emeriitprofessor E.-M. Tiit.
 8. Rait Ress. Serverite koormusanalüüs alluvussuhte tingimustes. Juhendaja professor K. Pärna. Retsensent lektor J. Lember.
 9. Aivi Themas. Leibkondade sissetulekute dünaamika ja tüpoloogia. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit. Oponent dotsent I. Traat.
 10. Mirjam Vallas. Juhuslike regressioonikordajatega mudel loomade aretuses. Juhendajad: lektor M. Vähi, T. Kaart. Oponent lektor M. Möls.
 11. Hele-Liis Viirsalu. Actuarial modelling in health insurance with an emphasis on Bayesian
  statistics. Juhendaja J. Beirlant (Leuveni Ülikool, Belgia).

*Bakalaureusetööd

 1. Karin Ange. Mitme remonditava seadmega liini töökindluse analüüs. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Roos.
 2. Triin Beljaev. Põllumajandusettevõtete majandusnäitajate analüüs. Juhendaja K. Sõstra. Retsensent N. Jurevitš.
 3. Piia-Piret Eomois. Päikesemärkide mõju käitumisele erinevates inimsuhetes. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A.-M. Parring.
 4. Jelena Frolova. Riigieksamite arvestamisest matemaatika-informaatika-teaduskonda astumisel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Selart.
 5. Anu Iher. Olulisemad kahe üldkogumi võrdlemise testid ja MS Excel'i moodul nende läbiviimiseks. Juhendaja T. Kaart, kaasjuhendaja A. Selart. Retsensent K. Rajaleid.
 6. Marit Jürisaar. Nakkushaiguste diagnoosimine süstivatel narkomaanidel: diagnostiliste testide statistiline analüüs. Juhendaja K. Fischer. Retsensent E. Käärik.
 7. Ants Kaasik. Ekstremaalväärtuste lävendimudelid. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Pihlak.
 8. Helle Kilgi. Asümmeetria ja järsakuse karakteristikud. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Selart.
 9. Raivo Kolde. Segujaotuse parameetrite hindamine parandatud Viterbi treeninguga. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 10. Ave Kroon. Multikollineaarsus regressioonanalüüsis. Juhendaja A.-M. Parring.
 11. Ave Kurss. Euroopa tüüpi optsioonide hindamine ja kaitsmine. Juhendaja K. Pärna. Retsensent T. Kollo.
 12. Marina Ljubimova. Dispersioonanalüüs korduvmõõtmistega andmete korral. Juhendaja E. Käärik. Retsensent T. Nahtman.
 13. Marin Randoja. Hierarhilised Bayesi mudelid ja vastavad kovariatsiooni-struktuurid. Juhendaja I. Traat. Retsensent M. Möls.
 14. Piret Sarv. Kindlustuskonto. Juhendaja T. Kollo. Retsensent K. Pärna.
 15. Kerli Säks. Struktuurimudeli leidmine põlveprobleeme käsitleva küsimustiku baasil. Juhendaja I. Traat. Retsensent A.-M. Parring.
 16. Brit Tafenau. Kvantiilregressioon. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Fischer.
 17. Taavi Tamkivi. Sissejuhatus koopulate teooriasse ning näiteid rakendamisest. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Roos.

*Semestritööd

 1. Piia-Piret Eomois. Käitumine erinevates inimsuhetes sõltuvalt päikesemärkidest. Juhendaja M. Vähi.

2004

*Doktoritööd

 1. Märt Möls. Linear Mixed Models with Equivalent Predictors ( 70 lk). Juhendaja dotsent T. Möls. Oponendid K. Nordström (Oulu Ülikool), S. Puntanen (Tampere Ülikool).
 2. Tatjana Nahtman. Permutation Invariance and Reparameterizations in Linear Models (91 lk). Juhendaja dotsent T. Möls. Oponendid A. Michalski (Wroclawi Põllumajandusülikool), M. Radavicius (Vilniuse Matemaatika-informaatika instituut).

*Magistritööd

 1. Tiia Arro. Factors influencing the control over hypertension. Cuba's second national survey of risk factors and non-communicable ahronic ailments (Limburgs Universitair Centrum, INHEM). Juhendajad I. Barroso, A. A. Abad.
 2. Valeri Koort. Võrestiku-, Monte-Carlo ning kvaasi-Monte-Carlo meetodid Euroopa optsioonide hindamiseks (68 lk). Juhendaja professor T. Kollo, kaasjuhendaja professor R. Kangro.
 3. Kersti Kriisk. Noorte tööpuudus Eestis ja Saksamaa Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal. Kirjeldus ja põhjuslikud mudelid (100 lk). Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit.
 4. Anu Roos. Elliptilised jaotused kasvukõvera mudeli kirjeldamiseks (73 lk). Juhendaja professor T. Kollo.
 5. Triin Umbleja. Analysis of a clinical trial to evaluate the effect of a new drug in treatment of patients with depression (Limburgs Universitair Centrum, National Center of Clinical Trials). Juhendajad A. A. Abad, M. Robaina.
 6. Kandela Õun. Vastsündinu sünnikaalu ennustamine loote korduvate ultraheli mõõtmiste põhjal (40 lk). Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit, kaasjuhendaja projektijuht H. Kaarma.

*Bakalaureusetööd

 1. Maria Ainson. Valimimaht ja võimsusanalüüs. Kasutajaliidese SAS Analyst kasutamine. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A.-M. Parring.
 2. Airi Allika. Täiesti juhusliku väljalangemise testimine korduvmõõtmiste analüüsis. Juhendaja E. Käärik. Retsensent I. Traat.
 3. Ksenia Andrejeva. Aegridade analüüs ja nullsummaline mäng Läänemere räime püügikvootide ümberjaotamisel. Juhendajad R. Aps (TÜ Eesti Mereinstituut), M. Pihlak. Retsensent T. Nahtman.
 4. Julia Aru. Regressiooniparameetrite hindamine informatiivse valiku tingimustes. Juhendaja I. Traat. Retsensent K. Fischer.
 5. Tatjana Borodako. Lünkadega andmete analüüs. EM-algoritm. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 6. Anna Fjodorova. Euroopa riikide sündimuse analüüs (1955-1994) ja sündimuskõverate jaoks sobivate mudelite otsimine. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent M. Vähi.
 7. Teele Gornoi. Vähi esmashaigestumuse prognoosimine Eestis aastani 2022 vanus-periood-kohort mudeli abil. Juhendaja K. Fischer (AR). Retsensent M. Möls.
 8. Maiki Ilves. Hinnangu dispersioonivalem ühe kahefaasilise disaini korral. Juhendaja I. Traat. Retsensent K. Sõstra.
 9. Külli Koov. Tartu Ülikooli töötajate andmestiku korrespondentsanalüüs. Juhendaja T. Kollo. Retsensent K. Pärna.
 10. Iivika Krillo. Ainekursusel osalemise tulemuslikkuse seos õpetamisega. Juhendaja M. Vähi. Retsensent K. Ääremaa.
 11. Kadri Lõbus. Kõrgdimensioonsete andmete kovariatsioonimaatriksi hinnang. Juhendaja T. Kollo. Retsensent T. Möls.
 12. Piret Lõhmus. Hüpetega aegrida. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Reitsak.
 13. Anna Mamutov. Eristruktuuriga kovariatsioonimaatriksite ja nende spektri uurimine. Juhendaja T. Nahtman. Retsensent T. Möls.
 14. Olga Medvedeva. M3-võistlus. Juhendaja M. Viil. Retsensent A. Sepp.
 15. Natalja Pavlova. Portfelliteooria mudelid ja nende realiseerimine MS Exceli vahenditega. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Viil.
 16. Kerli Pille. Kahe meetodi võrdlus ravijärgimuse põhjusliku mõju hindamisel kliinilistes katsetes. Juhendaja K. Fischer (AR). Retsensent H. Pisarev.
 17. Kärt Puura. Mitme dekremendiga mudelid. Juhendaja H.-L. Viirsalu. Retsensent T. Kollo
 18. Janeli Sarv. Korduvmõõtmistega logistiline regressioon epidemioloogilise andmestiku näitel. Juhendaja M. Möls. Retsensent M. Vähi.
 19. Anu Vilu. Leibkondade jaotuse prognoos. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent H.-L. Viirsalu.

*Semestritööd

 1. Airi Allika. Täiesti juhusliku puudumise test. Juhendaja E. Käärik.
 2. Tatjana Borodako. Lünklike andmete analüüs. EM-algoritm. Juhendaja E.-M. Tiit.
 3. Ants Kaasik. Ekstremaalväärtuste jaotuste modelleerimine. Juhendaja K. Pärna.
 4. Raivo Kolde. Naabrireeglid klassifitseerimisel. Juhendaja J. Lember.
 5. Külli Koov. Õppejõud ja teadurid Tartu Ülikoolis: statistiline ülevaade. Juhendaja T. Kollo.
 6. Iivika Krillo. Õpetamise ja ainekursuse hindamise küsitluse tulemused. Juhendaja M. Vähi.
 7. Ave Kroon. Kantregressioon. Juhendaja Anne-Mai Parring.
 8. Kadri Lõbus. Perekonna BROMUS liikide eristamine morfoloogiliste tunnuste alusel. Juhendaja T. Kollo.
 9. Piret Lõhmus. Hüpetega aegrida. Juhendaja T. Kollo.
 10. Olga Medvedeva. Sobivusstatistikud aegridade analüüsis. Juhendaja M. Viil.
 11. Kerli Pille. Põhjuslike seoste hindamine kliinilises katses. Juhendaja K. Fischer.
 12. Kärt Puura. Mitme dekremendiga mudelid. Juhendaja Hele-Liis Viirsalu.
 13. Marin Randoja. Andmete modelleerimisest Bayesi meetodil. Juhendaja I. Traat.
 14. Janeli Sarv. Kodukliima mõju allergia tekkele varajases lapseeas. Juhendaja M. Möls.
 15. Kerli Säks. Faktoranalüüs ja peakomponentide regressioon. Juhendaja I. Traat.
 16. Taavi Tamkivi. Fikseeritud marginaaljaotustega meta-Gaussi jaotus. Juhendaja T. Kollo.

2003

*Doktoritööd

 1. Olga Dunajeva. Asymptotic Matrix Methods in Statistical Inference Problems (78 lk). Juhendaja professor Tõnu Kollo. Oponendid Heinz Neudecker ja Jurij Kharin.

*Magistritööd

 1. Kertu Fedotov. Pensionikindlustuse mudelid Eesti andmetel (76 lk). Juhendaja professor T. Kollo, kaasjuhendaja professor M. Sõrg.
 2. Natalja Jurevitš. Rakendusstatistika algkursus Üldpõhimõtted. Õppevahend. (162 lk). Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 3. Ülle Kirsimägi. Neerusiirdamine Eestis. Elulemusanalüüs (72 lk). Juhendaja lektor E. Käärik, kaasjuhendaja dotsent K. Fischer.
 4. Annika Krutto. Stabiilsete jaotuste parameetrite hindamine (86 lk). Juhendaja professor T. Kollo.
 5. Kristi Lehto. Retrospektiivsetele korduvmõõtmistele tuginevad laste ja noorukite kasvumudelid (96 lk). Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit.
 6. Katrin Lokk. Kahe barjääriga riskiprotsessid (55 lk). Juhendaja professor K. Pärna.
 7. Anne Selart. Asümmeetriline normaaljaotus tihedusfunktsioonide lähendamisel (63 lk). Juhendaja professor T. Kollo.
 8. Artur Sepp. Analytical Pricing of Path-Dependent Options under Jump-Diffusion Processes: Application of Laplace Transform (57 lk). Juhendaja professor K. Pärna, kaasjuhendaja professor R. Kangro.
 9. Artur Sepp. Modeling Volatility Smiles via Jump-Diffusion Stochastic Volatility and Levy Processes (70 lk). Juhendaja professor K. Pärna, kaasjuhendaja professor R. Kangro.
 10. Marek Tuul. Parameeterfunktsioonide uusi kasutusvõimalusi biomeetrias (31 lk). Juhendaja dotsent T. Möls.

*Bakalaureusetööd

 1. Merike Hindrikson. Kordusmõõtmised. Juhendaja lektor M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 2. Inna Jermolajeva. Statistikaterminite sõnastik. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit. Retsensent K. Pärna.
 3. Karin Joala. Finantsturu mudelid ja delta-hedging. Juhendaja professor K. Pärna. Retsensent M. Käärik.
 4. Mart Kals. Struktuurivõrrandite mudelid kooliõpetajate läbipõlemise analüüsil. Juhendaja dotsent K. Fischer (AR). Retsensent A.-M. Parring.
 5. Triin Kriisa. Puuduvate andmete käsitlusmeetodid. Juhendaja lektor M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 6. Kirill Linnik. Indeksid ja hindade statistika. Indeksite analüüsi elemendid. Juhendaja teadur T. Nahtman. Retsensent M. Viil.
 7. Keit Musting. Regressioonhinnangu nihe. Juhendaja dotsent I. Traat. Retsensent T. Kollo.
 8. Rait Ress. Erinevaid prioriteetsusi ja funktsionaalsusastmeid omavate serveritega järjekorrasüsteemid. Juhendaja professor K. Pärna. Retsensent K. Ääremaa.
 9. Olesja Zaporoštšenko. Heteroskedastiline regressioonimudel ja White'i test. Juhendaja dotsent A.-M. Parring. Retsensent E. Käärik.
 10. Merilyn Zuts. Korduvmõõtmiste regressioonimudel. Juhendaja dotsent A.-M. Parring. Retsensent T. Möls.
 11. Aivi Themas. Struktuurimudeli koostamine leibkonna majandusliku olukorra hindamiseks. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit. Retsensent I. Traat.
 12. Anet Tomberg. Parameetriline ja mitteparameetriline diskriminantanalüüs perekond Euphrasia andmetel. Juhendaja lektor S. Koskel. Retsensent M. Vähi.
 13. Kristel Tuisk. Lehmade tiinestumist mõjutavad tegurid. Juhendaja teadur T. Kaart (EPMÜ). Retsensent M. Viil.
 14. Triin Umbleja. Mitmetasandilised mudelid. Juhendaja dotsent K. Fischer (AR). Retsensent M. Möls.
 15. Mirjam Vallas. Valla rahvastik praegu ja tulevikus (Haanja-Misso-Rõuge-Vastseliina vald). Juhendaja lektor M. Vähi. Retsensent S. Koskel.

*Semestritööd

 1. Ksenia Andrejeva. Läänemere avaosa ja Liivi lahe räimevaru täiendi, kudukarja biomassi ja saakide aegridade analüüs. Juhendajad R. Aps, M. Pihlak.
 2. Julia Aru. Statistiline hindamisülesanne informatiivse valiku tingimustes. Juhendaja I. Traat.
 3. Teele Gornoi. Imikute suremuse sõltuvus sünnikellaajast. Juhendaja K. Fischer.
 4. Maiki Ilves. Eesti Tööjõu-uuringu hinnangute dispersioonist. Juhendaja I. Traat.
 5. Karin Joala. Optsioonide hindamine ja kasutamine. Juhendaja K. Pärna.
 6. Marina Ljubimova. Klassikalise dispersioonanalüüsi ülesanne. Juhendaja E. Käärik
 7. Rain Lõpp. Kadu valikuuringutes. Juhendaja I. Traat.
 8. Anna Mamutov. Eristruktuuriga kovariatsioonimaatriksite ja nende spektri uurimine. Juhendaja T. Nahtman.
 9. Aivi Themas. Teemudelite koostamine leibkonna eelarveuuringu andmete näitel. Juhendaja E.-M. Tiit.
 10. Kristel Tuisk. Lehmade tiinestumine seoses poegimisjärgse energiabilansiga. Juhendaja T. Kaart.
 11. Anu Vilu. Lastega perede struktuur ja osakaal Eestis. Hinnang ja prognoosimudel. Juhendaja E.-M. Tiit.

2002

*Magistritööd

 1. Svetlana Bizjajeva. Järjestustunnuse mudelid ( 69 lk). Juhendaja lektor E. Käärik.
 2. Kadri Ohvril. Raseda kehamõõtude muutumise statistiline mudel ja lapse sünnikaalu prognoosimine (161 lk). Juhendaja emeriitprofessor Ene- Margit Tiit.
 3. Kristiina Rajaleid. Dispersiooni hindamine Pareto valiku korral (45 lk). Juhendaja dotsent I. Traat.
 4. Anne Reitsak. Laostumistõenäosuste hinnangud lõpliku ajahorisondi juhul (60 lk). Juhendaja professor K. Pärna.
 5. Jelena Sõrmus. Mittetäielike järjestuste korrespondentsanalüüs (104 lk). Juhendaja professor K. Pärna.

*Bakalaureusetööd

 1. Ivika Allekand. Asümmeetriline normaaljaotus andmemudelina. Juhendaja professor T. Kollo. Retsensent M. Möls.
 2. Tiia Arro. Valimimahu määramine. Juhendaja lektor E. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 3. Piret Bild. Mõõtmisvead valikuteoorias. Juhendaja dotsent I. Traat. Retsensent E.-M. Tiit.
 4. Anna Bileva. Hüpoteeside kontrollimine ja võimsuse arvutamine Analyst Application abil. Juhendaja dotsent A.-M. Parring. Retsensent M. Vähi.
 5. Marina Faruškina. Programmi Matrixer kasutamise juhend. Juhendaja lektor E. Käärik. Retsensent T. Nahtman.
 6. Natalja Gluškova. Kindlustuskahjude jaotuse modelleerimine. Juhendaja professor T. Kollo. Retsensent K. Pärna.
 7. Kati Hoop. Portfelliteooriad ja SAS tarkvara. Juhendaja professor K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 8. Mihhail Juhkam. Valimi värvilisus ja katvus multinomiaalse ning Poissoni skeemi korral. Juhendaja professor K. Pärna. Retsensent K. Ääremaa.
 9. Pille Kool. Faktoranalüüsi mudel ja selle identifitseerimine. Juhendaja dotsent A.-M. Parring. Retsensent S. Koskel.
 10. Tanel Lumiste. Internetiankeedi koostamine ja tulemuste statistiline analüüs. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit. Retsensent M. Möls.
 11. Piret Paomees. Puu vanuse määramisest korba paksuse järgi. Juhendaja professor T. Kollo. Retsensent A.-M. Parring.
 12. Ivika Puusepp. Kalibreerimismeetodite võrdlus Eesti tööjõu-uuringus. Juhendaja doktorant K. Sõstra. Retsensent E.-M. Tiit.
 13. Kadri Ruusmaa. Kvalitatiivsete argumenttunnustega lineaarsed mudelid. Juhendaja dotsent A.-M. Parring. Retsensent E. Käärik.
 14. Ardo Säks. Investori kasulikkusfunktsioonile vastavate optsioonidest ja aktsiatest moodustatud optimaalsete portfellide koostamine Markowitzi portfelliteooria kohaselt. Juhendaja vanemteadur R. Kangro (RMI). Retsensent K. Pärna.
 15. Risto Tamme. Peipsi mudeli realiseerimine programmeerimiskeeles Java. Juhendaja dotsent T. Möls. Retsensent E.-M. Tiit.
 16. Taavi Tasuja. Prioriteetidega järjekorrasüsteemid: analüüs ja optimiseerimine SAS-protseduur QSIM abil. Juhendaja professor K. Pärna. Retsensent M. Viil.
 17. Anu Teeäär. Mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja professor T. Kollo. Retsensent T. Möls.
 18. Randel Veerits. Meditsiiniuuringutes kasutatavad katseplaanid ja seosekordajate hindamismeetodid erinevate katseplaanide korral. Juhendaja teadur M. Möls. Retsensent K. Fischer.

*Semestritööd

 1. Ivika Allekand. Ühemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja T. Kollo.
 2. Piret Bild. Binaarsete juhuslike suuruste summa jaotus. Juhendaja I. Traat.
 3. Anna Fjodorova. Sündimuse analüüs, sündimuskõverate jaoks sobivate mudelite otsimine. Juhendaja E.-M. Tiit.
 4. Merike Hindrikson. Toiduainete tarbimise analüüs. Juhendaja M. Vähi.
 5. Inna Jermolajeva. Statistikaterminite sõnastik inglise-eesti-vene keeltes. Juhendaja E.-M. Tiit.
 6. Mart Kals. Eesti koolijuhtide tööstress ja läbipõlemine. Juhendajad K. Fischer, E. Merisalu.
 7. Triin Kriisa. Dispersioonanalüüsi eelduste mõju F-testile. Juhendaja M. Vähi.
 8. Kirill Linnik. Hindade statistika ja indeksid (vene k.). Juhendaja T. Nahtman.
 9. Keit Musting. Valikumeetodid auditi tarbeks. Juhendaja I. Traat.
 10. Piret Paomees. Puu vanuse määramisest korba paksuse järgi. Juhendaja T. Kollo.
 11. Rait Ress. Kõnepikkuste jaotuse modelleerimine. Juhendaja K. Pärna.
 12. Natalja Slugina. Optimaalse portfelli koostamine SAS süsteemi abil. Juhendaja K. Pärna.
 13. Ardo Säks. Optsioone sisaldavate optimaalsete portfellide koostamine Markowitzi portfelliteooria kohaselt. Juhendaja R. Kangro.
 14. Taavi Tasuja. Järjekorrasüsteemid ja nende simuleerimine SAS-tarkvara abil. Juhendaja K. Pärna.
 15. Anet Tomberg. Kauguste kasutamine diskriminantanalüüsis. Juhendaja S. Koskel.
 16. Triin Umbleja. Mitmetasemelised mudelid eesti, soome ja vene suitsetamisuuringu andmetel. Juhendaja K. Fischer.
 17. Mirjam Vallas. Toidu tarbimine Eestis aastatel 1992 ja 2001. Juhendaja M. Vähi.
 18. Olesja Zaporoštšenko. Juhuslike vigade mõju modelleerimine regressioonanalüüsi mudelis (vene k.). Juhendaja A.-M. Parring.
 19. Merilyn Zuts. Hambakaare laiuse prognoosimine hambumuse tüübi abil. Juhendaja A.-M. Parring.

2001

*Magistritööd

 1. Julia Abramova. Suremustabel ja riskipreemia Hansapanga kindlustuse näitel ( 91 lk). Juhendaja dotsent O. Karma.
 2. Irina Keller. Delta-hedgingu perioodi optimiseerimine valuutaoptsioonide korral (57 lk). Juhendaja professor K. Pärna.
 3. Tatjana Obidina. Description of sampling designs by eigenvalues (41 lk). Juhendaja dotsent I. Traat.
 4. Kaari Orav. Riski väärtus ehk VaR Eesti Panga investeerimisportfelli näitel (71 lk). Juhendaja professor T. Kollo.
 5. Margus Pihlak. Mitmemõõtmeliste jaotusfunktsioonide lähendamine (40 lk). Juhendaja professor T. Kollo.
 6. Heti Pisarev. Structural nested mean models in a repeated measures setting (35 lk). Juhendaja teadur K. Fischer.
 7. Inge Ringmets. Resistance to (re)infection with Schistosoma mansoni in Senegalese epidemic foci (38 lk). Juhendaja professor M. Aerts, kaasjuhendaja J. Scott.

*Bakalaureusetööd

 1. Jevgeni Budalov. Loglineaarne analüüs. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 2. Olga Gorjajeva. Erindid statistilises andmestikus. Juhendaja lektor S. Koskel.
 3. Jane Jostov. Logistiline regressioon statistikapaketis SPSS. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 4. Sirje Kiiber. Dispersioonanalüüs paketiga SPSS. Juhendaja lektor M. Vähi.
 5. Valeri Koort. Simulatsiooni- ja puumeetoditest Euroopa tüüpi optsioonide hindade arvutamisel. Juhendaja lektor R. Kangro.
 6. Elsa Leiten. Statistilisest metsainventeerimisest Eestis. Juhendaja dotsent I. Traat.
 7. Agneta Matthiessen. Mitmene võrdlemine. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 8. Jaana Raudla. Eestlaste suremusnäitajad kõrges vanuses. Juhendaja professor T. Kollo.
 9. Jevgeni Rjabinin. Bootstrap valikuteoorias. Juhendaja dotsent I. Traat.
 10. Anne Selart. Mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja professor T. Kollo.

*Semestritööd

 1. Maria Ainson. SAS Analyst kasutamine. Juhendaja lektor M. Vähi.
 2. Tiia Arro. Valimi mahu määramine lineaarse ja logistilise regressiooni korral. Juhendaja lektor E. Käärik.
 3. Anna Bileva. Hüpoteeside kontrollimine süsteemis SAS. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 4. Jevgeni Budalov. Sagedustabeli analüüs. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 5. Dmitri Dontsov. Mitteparameetriline dispersioonanalüüs. Juhendaja lektor M. Vähi.
 6. Marina Faruškina. Tasuta statistiline tarkvara. Juhendaja lektor E. Käärik
 7. Kati Hoop. Markowitzi portfelliteooria. Juhendaja professor K. Pärna.
 8. Mihhail Juhkam. Matemaatilise statistika digitaalne ülesannete kogu majandusteaduskonna üliõpilastele. Juhendaja lektor K. Ääremaa.
 9. Pille Kool. Faktoranalüüsi meetodite võrdlus modelleeritud andmete põhjal. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 10. Ivika Puusepp. Hindavad funktsioonid. Juhendaja dotsent I Traat.
 11. Jaana Raudla. Suremuse mudelid eakatele. Juhendaja professor T. Kollo.
 12. Kadri Ruusmaa. Toiduainete tarbimise analüüs. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 13. Risto Tamme. Peipsi mudeli realiseerimine programmeerimise keeles Java. Juhendaja dotsent T. Möls.
 14. Anu Teeäär. Mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja professor T. Kollo.

2001

*Magistritööd

 1. Merle Kurvits. Normaalne Gaussi pöördjaotus ( 44 lk). Juhendaja professor T. Kollo.
 2. Meelis Käärik. Jaotuse lähendamine tõkestatud hulkadega (48 lk). Juhendaja professor K. Pärna.
 3. Jan Liinev. Latent class analysis in validation of diagnostic tests for visceral leishmaniasis. Juhendaja professor E. Goetghebeur (Belgia).
 4. Kaire Ruul. Korrelatsioonimaatriksi jaotuse empiiriline analüüs (32 lk). Juhendaja professor T. Kollo.

*Bakalaureusetööd

 1. Julia Bõtšinskaja. Muutuva intensiivsusega järjekorrasüsteemi optimiseerimine. Juhendaja professor K. Pärna.
 2. Svetlana Bizjajeva. Kaks-korda-kaks sagedustabelite analüüsivõimalused. Juhendaja lektor E. Käärik.
 3. Kersti Kriisk. Gini kordaja ja tema hinnangu jaotus. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit.
 4. Kristiina Rajaleid. Järjestusvalik. Juhendaja dotsent I. Traat.
 5. Eneli Reimets. Tehingusignaalide statistiline analüüs. Juhendaja professor K. Pärna.
 6. Anne-Liis Rämson. Aktsiahindade päevasisene prognoosimine. Juhendaja professor K. Pärna.
 7. Dmitri Sestopalov. Programm ARLK-protsesside ja ülekandefunktsioonmudelite korrelatsioonifunktsioonide arvutamiseks (vene keeles). Juhendaja lektor M. Viil.
 8. Anne Reitsak. Jaotuse keskring. Juhendaja professor K. Pärna.
 9. Harry-Anton Talvik. Simulatsioonprogramm "KENO-LOTO". Juhendaja professor K. Pärna.
 10. Monika Unt. Hinnangud tagasipanekuga valikudisaini korral. Juhendaja dotsent I. Traat.
 11. Natalja Jedomskihh. Ettevõtete finantsnäitajate prognoosimine. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 12. Liile Jõgi. Eesti aktsiaturu parameetrite hindamisest. Juhendaja lektor R. Kangro.
 13. Eva Kessler. Ravimi efektiivsuse hindamine sagedustabelite põhjal. Juhendaja doktor K. Fischer.
 14. Tatjana Kirilina. Olekuruumi mudelid ja protseduur STATESPACE (vene keeles). Juhendaja lektor M. Viil.
 15. Annika Krutto. Pensionikindlustuse matemaatilised mudelid. Juhendaja professor T. Kollo.
 16. Jüri Kuzmin. Üldistatud lineaarsed mudelid. Rakenduslik näide sotsioloogilisele andmestikule. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit.
 17. Kristi Lehto. Eesti laste antropoloogiliste mõõtude kasvumudelid esimese 13 elukuu vältel. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit.
 18. Aimar Puru. Statistika seletav sõnastik. Juhendaja lektor M. Vähi.
 19. Marek Tuul. Lünklike rändevaatluste statistiline analüüs hallhane (Anser anser) näitel. Juhendaja dotsent T. Möls.

*Semestritööd

 1. Sirje Kiiber. Sagedustabeli koostamine SPSS vahenditega. Juhendaja lektor M. Vähi.
 2. Kersti Kriisk. Gini kordaja ja temaga seotud mõisted. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit.
 3. Kristi Lehto. Eesti laste antropoloogiliste mõõtude kasvumudelid esimese 13 elukuu vältel. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit.
 4. Jane Jostov. Esmatutvus statistikapaketiga SPSS. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 5. Aimar Puru. Dispersioonanalüüs statistikapaketiga SPSS. Juhendaja lektor M. Vähi.
 6. Marek Tuul. Hallhanede (Anser anser) loendamisandmete eeltöötlemise metoodika. Juhendaja dotsent T. Möls.
 7. Agnes Matthiessen. Dispersioonanalüüsi eelduste mõju uurimine. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 8. Valeri Koort. Optsioonide hindade arvutamine simulatsioonimeetodiga. Juhendaja lektor R. Kangro.
 9. Olga Gorjajeva. Empiirilise andmestiku esmasanalüüsi vahendid. Antropomeetriline andmestik. Juhendaja lektor S. Koskel.
 10. Anu Iher. Õppevahend jaotuste tihedusfunktsioonide tundmaõppimiseks (WWW-vahendusel). Juhendaja doktorant A. Rääbis.
 11. Randel Veerits. Meditsiiniuuringutes 2*2 sagedustabelite juures kasutatavad katseplaanid ja seosekordajad. Juhendaja teadur M. Möls.
 12. Natalia Gluškova. Eesti rahvastiku suremustrendi analüüs elutabelite põhjal. Juhendaja professor T. Kollo.
 13. Vairo Raja. Statistiline andmetöötlus veebibrauseriga. Juhendaja lektor M. Viil.
 14. Jevgeni Rjabinin. Multinomiaal- ja hüpergeomeetriline jaotus valikudisainidena. Juhendaja dotsent I. Traat.
 15. Anne Selart. Suremuse mudelid eakatele. Juhendaja professor T. Kollo.

1999

*Doktoritööd

 1. Krista Fischer. Structural Mean Models for Analyzing the Effect of Compliance in Clinical Trials. Struktuurse keskmise mudelid tegeliku ravi mõju analüüsil kliinilistes katsetes. Juhendajad Els Goetghebeur ja Tõnu Kollo. Oponendid Niels Keiding ja Ene-Margit Tiit.
 2. Jüri Lember. Consistency of Empirical k-centres. Empiiriliste k-tsentrite mõjusus. Juhendaja Kalev Pärna. Oponendid Alfredas Rackauskas ja Riho Lepp.

*Magistritööd

 1. Birgit Strikholm. Modelling time-varying seasonality in quarterly industrial production series. Ajas muutuva sesoonsuse modelleerimine kvartaalsetes tööstustoodanguindeksi ridades. Juhendajad Timo Teräsvirta ja Martin Viil.
 2. Agne Soome. Rahvastikustatistika õpik. Juhendaja professor E.-M. Tiit.

*Bakalaureusetööd

 1. Andres Kütt. Eesti aktsiaturu statistiline analüüs: börsikrahhi mõjud. Juhendaja professor K. Pärna.
 2. Inga Jakoreva. Reliaabluse hindamine pakettidega STATISTICA, SAS ja SPSS. Juhendaja lektor E. Käärik.
 3. Margit Nerman. Statistikat EXCELi diagrammide abil. Juhendaja dotsent A.-M. Parring. .
 4. Tatjana Obidina. Valikudisaini sõltuvuskarakteristikud. Juhendaja dotsent I. Traat.
 5. Katre Seema. Regressioonikordajate asümptootiline jaotus. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 6. Siret Tamm. Diskriminantanalüüs. Segamudelid. Juhendaja lektor S. Koskel.
 7. Jelena Tšernõšova. Täielike ja osaliste järjestuste korrespondentsanalüüs. Juhendaja professor K. Pärna.
 8. Eva Tühis. Black-Scholes'i mudeli kasutatavusest optsioonide hindamisel Eesti tingimustes. Juhendaja RMI vanemteadur R. Kangro.
 9. Ragnar Õun. Eesti rahvastiku muutused XX sajandi esimesel poolel ja mittetäpselt teadaolevate rahvastikusündmuste hindamine. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 10. Marina Jagolnikova. Maksimaalse entroopia printsiip ja mõned alumised tõkked entroopiale. Juhendaja professor K. Pärna.
 11. Natalja Jurevitš. Klasteranalüüsi hierarhilised meetodid. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 12. Jelena Boldõreva. Dispersioonanalüüsi segamudelite uurimine statistilise modelleerimise abil. Juhendaja doktorant T. Nahtman.
 13. Ergo Jõepere. Kõrguse ja rinnasdiameetri päritavuse uurimine harilikul männil. Juhendaja dotsent T. Möls.
 14. Artur Novek. Rahvastikustatistika sõnastik. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 15. Zanna Petritševa. Juhuslike elementide ruumid. Juhendaja teadur J. Lember.
 16. Margus Pihlak. Mitmemõõtmeliste jaotusfunktsioonide lähendamine. Juhendaja dotsent T. Kollo.
 17. Heti Pisarev. Erinevate meetodite võrdlus puude aastarõngaste laiuse prognoosimisel. Juhendaja teadur K. Fischer.
 18. Virgi Puusepp. Sõltuvusstruktuuride analüüs nulle sisaldavate korrelatsioonimaatriksite abil. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 19. Annika Randmets. Patsiendi koostöö kliinilises katses ja puuduvad andmed. Juhendaja teadur K. Fischer.
 20. Inge Ringmets. Segu komponentide määramine graafiliste meetoditega. Juhendaja dotsent T. Kollo.

*Semestritööd

 1. Siret Tamm. Andmetöötlus ja diskriminantanalüüs. Juhendaja lektor S. Koskel.
 2. Margit Nerman. EXCELi kasutamine matemaatilise statistika õpetamisel gümnaasiumis. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 3. Julia Bõtšinskaja. Järjekorrasüsteemid M/G/1 j M/G/k. Juhendaja professor K. Pärna, retsensent M. Viil.
 4. Ergo Jõepere. Kõrguse ja rinnasdiameetri päritavuse uurimine harilikul männil. Juhendaja dotsent T. Möls.
 5. Dimitri Sestopalov. Programm ARLK-protsesside auto- ja osaauto-korrelatsioonide arvutamiseks. Juhendaja lektor M. Viil.
 6. Eva Kessler. Ravimi efektiivsuse hindamine meditsiinilistes katsetes. Juhendaja teadur K. Fischer.
 7. Tatjana Kirilina. Pöördautokorrelatsioonifunktsioon. Juhendaja lektor M. Viil (vene k.).
 8. Artur Novek. Rahvastikustatistika sõnastiku infotehnoloogiline skeem. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 9. Annika Randmets. Patsiendi koostöö kliinilises katses ja puuduvad andmed. Juhendaja teadur K. Fischer.
 10. Anne Reitsak. Jaotuse kesklõik. Juhendaja professor K. Pärna.
 11. Svetlana Bizjajeva. Shansside suhe. Juhendaja lektor E. Käärik.
 12. Eneli Reimets. Tehingusignaalide genereerimine lõikamismudeliga SAS süsteemi abil. Juhendaja professor K. Pärna.
 13. Anne-Liis Rämson. Aktsiahindade päevasisese dünaamika uurimine Hansapanga aktsiate põhjal. Juhendaja professor K. Pärna.
 14. Annika Krutto. Suremustabelite võrdlemine. Juhendaja dotsent T. Kollo.
 15. Kristiina Rajaleid. Suurima tõepära hinnangu jaotus lihtsas faktoranalüüsi mudelis. Juhendaja dotsent I. Traat.

1998.gif (1523 bytes)

*Magistritööd

 1. Säde Koskel. Empiirilise andmestiku statistilise analüüsi strateegia antropomeetrilise materjali näitel. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 2. Anneli Kukk. Hinnangu dispersioon samade marginaaljaotustega valikudisainide klassil. Juhendaja dotsent I. Traat.
 3. Anne Pirn. Elukindlustusmatemaatika I. Juhendaja dotsent T. Kollo.
 4. Hele-Liis Viirsalu. Mitmemõõtmeliste sõltuvusstruktuuride esitusest C-korrelatsiooni-maatriksite kaudu. Juhendaja professor E.-M. Tiit.

*Bakalaureusetööd

 1. Kaire Ruul. Korrelatsioonimaatriksi jaotuse lähendamine. Juhendaja dotsent T. Kollo
 2. Tarmo Kiivit. Aktsiahindade juhuslikkuse kontroll Eesti Hoiupanga näitel. Juhendaja lektor M. Viil.
 3. Meelis Käärik. Jaotuste k-tsentrite koondumine ja karakteristlikud funktsioonid. Juhendaja professor K. Pärna.
 4. Andres Kütt. Eesti aktsiaturu statistiline analüüs: börsikrahhi mõjud. Juhendaja professor K. Pärna.
 5. Külli Laanet. Regressioonimudeli valiku meetodid. Juhendaja teadur Krista Fischer.
 6. Kandela Puss. Loote ja vastsündinu kaalu prognoosimine ultrahelimõõtmiste põhjal. Juhendajad professor E.-M. Tiit ja professor H. Kaarma.
 7. Agne Soome. Rahvastiku muutumise mudelid. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 8. Gabriel Villers. Optimaalsed tunnuskomplektid lünkliku andmestiku korral. Juhendaja dotsent T. Möls.
 9. Kristi Kuljus. Geomeetriliste kvantiilide arvutamine. Juhendaja dotsent T. Kollo.

*Semestritööd

 1. Kristi Kuljus. Mitmemõõtmelised geomeetrilised kvantiilid. Juhendaja dotsent T. Kollo.
 2. Inge Ringmets. Segu jaotus ja selle parameetrite hindamine momentide meetodil. Juhendaja dotsent T. Kollo.
 3. Külli Laanet. Klassikalise regressioonanalüüsi eeldused. Juhendaja teadur K. Fischer.
 4. Elsa Leiten. Järkstatistikute jaotusest. Juhendaja dotsent I. Traat.
 5. Jelena Tšernõšova. Kvalitatiivsete andmete analüüs lineaarsete meetodite abil. Juhendaja professor K. Pärna.
 6. Jelena Boldõreva. ANOVA uurimine statistilise modelleerimise abil. Juhendaja insener T. Nahtman.
 7. Marina Jagolnikova. Vastsündinu antropomeetriliste tunnuste analüüs. Juhendaja lektor S. Koskel.
 8. Margus Pihlak. Ekstremaalsete väärtuste jaotusfunktsioonid. Juhendaja dotsent T. Kollo.
 9. Katre Seema. Mitmemõõtmeliste andmestike graafiline kirjeldamine statistikapaketis S-Plus for Windows 3.3. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 10. Gabriel Villers. Tunnuste optimaalne rühmitamine lünkliku andmestiku korral mitmemõõtmelises analüüsis. Juhendaja dotsent T. Möls.
 11. Liile Jõgi. Optsioonide hindamisest. Juhendaja R. Kangro.
 12. Harry-Anton Talvik. Õpiprogramm “Loto”. Juhendaja professor K. Pärna.
 13. Tatjana Obidina. Maatriksseoseid. Juhendaja dotsent I. Traat.
 14. Monika Unt. Astmeridade jaotustest. Juhendaja dotsent I. Traat.
 15. Zanna Petritševa. Mõõtuvus üldistes ruumides. Juhendaja teadur J. Lember.
 16. Eva Tühis. Black-Scholes’i mudeli kasutatavusest optsioonide hindamisel Eesti tingimustes. Juhendaja vanemteadur R. Kangro.

1997

*Magistritööd

 1. Eve Aruvee. Sesoonsuse modelleerimine ökoloogias. Juhendaja dotsent T. Möls.
 2. Svetlana Dudkina. Crameri laostumistõenäosuse hindamine (v. k.). Juhendaja dotsent T. Kollo.
 3. Tanel Kaart. Dispersioonikomponentide ja päritavuskoefitsiendi hindamine loomapopulatsioonides. Juhendaja dotsent T. Möls.
 4. Kadri Meister. Valikudisaini mõju hinnangute jaotusele. Juhendaja dotsent I. Traat.
 5. Olga Rõkunova. The asymptotic distribution of the sample correlation coefficient. Juhendaja dotsent A.-M. Parring
 6. Jaanus Sibul. Tihedusfunktsiooni mitmemõõtmeline lähendamine. Juhendaja dotsent T. Kollo.

*Bakalaureusetööd

 1. Liia Kirnmann. Kasumianalüüs ja kasumi jaotamine elukindlustusseltsis. Juhendaja T.Kollo
 2. Karin Kukk. Rahuldamata nõuete reservid kahjukindlustuses. Juhendaja T.Kollo
 3. Kaari Orav. Juhuslike suuruste summa lähendamisest kogukahju näitel. Juhendaja T.Kollo
 4. Liivi Halling. Sissejuhatus longituudanalüüsi. Juhendaja E.-M. Tiit
 5. Merle Kurvits. Elukestusanalüüs ühe riskifaktori puuduvate väärtuste korral (insultide andmestiku näitel). Juhendaja K. Lapp
 6. Tõnis Maldre. Eesti rahvastiku stohhastiline prognoos. Juhendaja E.-M. Tiit
 7. Märt Möls. Comparing and Predicting Compliance with a once a day and twice a day prescription of blood pressure reducing drugs. Juhendaja E. Goetghebeur
 8. Triin Ojamaa. Sesoonsete aegridade analüüsi meetod X-11 ja selle kasutamine SAS-süsteemis. Juhendaja M. Viil
 9. Kaja Orav. Lineaarne regressioonanalüüs paketiga SPSS. Juhendaja A.-M. Parring .
 10. Raine Ränkel. Liithinnang korduvuuringu korral rakendusega leibkonnauuringule. Juhendaja I. Traat
 11. Airi Viiart. Tasandilise punktihulga lähendamine ringidega. Juhendaja K. Pärna

*Semestritööd

 1. Inga Jakoreva. Reliaabluse hindamine.  Juhendaja lektor E. Käärik.
 2. Natalja Jedomskihh. Determinatsioonikordaja üldistused. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 3. Natalja Jurevitš. Korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi alused. Juhendaja dotsent A.-M. Parring.
 4. Kandela Puss. Loote kasvu mudel ultraheli mõõtmiste põhjal.   Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 5. Kaire Ruul. Jaotuse lähendamine mitmemõõtmelise normaaljaotusega. Juhendaja dotsent T. Kollo.
 6. Jüri Kuzmin. Lineaarne regressioonanalüüs ja  SAS/insight. Juhendaja lektor S. Koskel.
 7. Meelis Käärik. Jaotuse lähendamine lõpliku hulgaga ja karakteristlikud funktsioonid. Juhendaja professor K. Pärna.
 8. Virgi Puusepp. Sündimuse nihke mudel. Juhendaja professor Ene-Margit Tiit.
 9. Eva Rauba. Tasakaalustamata dispersioonanalüüsi ülesande lahendamine SAS-süsteemis. Juhendaja lektor M. Vähi.
 10. Ragnar Õun. Rahvastiku struktuuri hindamine lünklike andmete ja mittestabiilse rahvastikumudeli korral. Juhendaja professor E.-M. Tiit.

1996.gif (1474 bytes)

*Magistritööd

 1. Anneli Soom. Kvalitatiivsete tunnuste vahelise seose visualiseerimine. Juhendaja dotsent L.-M. Tooding.
 2. Dagne Kivisild. Korrelatsioonimaatriksi kumer-ekstremaalne ja kumer-kvaasiekstremaalne lahutus. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 3. Märt Möls. Comparing and predicting compliance on one per day and twice per day regime. Juhendaja Els Goetghebeur (Limburgi ülikool, Belgia).

*Bakalaureusetööd

 1. Marika Guralnik. Omaväärtusanalüüsil põhinevate struktuuriindeksite kasutamine taksonoomias. Juhendaja T.Möls
 2. Hele-Liis Helemäe. Mitmemõõtmelised sõltuvusstruktuurid. Juhendaja E.-M.Tiit
 3. Jane Liinev. Kovariatsioonimaatriksi funktsioonide uurimine. Mitmemõõtmeliste jaotuste karakteristikud ning nende kasutamine modelleerimisprotsessis. Juhendaja T.Kollo
 4. Hardi Kampus. Autoregressiivse protsessi ohje. Juhendaja K.Pärna
 5. Anneli Kukk. Kalibreerimishinnang valikuuringus. Juhendaja I.Traat
 6. Helen Paut. Rahvaloenduse tulemuste statistilisi hinnanguid. Juhendaja K. Ääremaa
 7. Ulvi Tormila. Kordusmõõtmised. Juhendaja E.Käärik
 8. Kadri Vaino. Lapse pea mudel. Juhendaja E.-M.Tiit
 9. Hanno Valdmann. Kolmefaktorilise dispersioonanalüüsi hierarhiline ja hierarhilis-ristseoseline mudel. Juhendaja M.Vähi
 10. Maria Zeltser. Kujundusmaatriks ja selle üldistused. Juhendaja T.Kollo
 11. Katrin Parv. Riskitunnuste prognoosimine erinevates füüsilise aktiivsuse klassides. Juhendaja E.Käärik
 12. Anne Pirn. Surevustabelite koostamisest Eesti andmetel. Juhendaja T.Kollo
 13. Rait Põllendik. Programm DISAIN valikuuringu andmete analüüsiks ja meetodite võrdlemiseks. Juhendaja I.Traat
 14. Birgit Strikholm. Dünaamiline regressioon. Pärnu lahe näide. Juhendaja M.Viil
 15. Holger Tamm. Geograafiliste andmestike analüüs aegrea multiplikatiivse mudeli abil. Juhendaja A.-M.Parring

1995.gif (1493 bytes)

*Magistritööd

 1. Rain Oks. Aegridade analüüs personaalarvutil programmipaki STATGRAPHICS abil. Juhendaja lektor M. Viil.
 2. Jaano Inno. Statistiline valikuuring rakendusega Eesti pere-eelarve uuringule. Juhendaja dotsent I. Traat.
 3. Martin Viil. Sesoonse libiseva keskmise ühiklahendi testimine. Juhendaja Pentti Saikkonen (Helsinki ülikool).

1994.gif (1476 bytes)

*Magistritööd

 1. Jüri Lember. Tõenäosusjaotuse lähendamine ruutkaofunktsiooni põhjal. Juhendaja professor K. Pärna.
 2. Ene Käärik. Juhusliku vektori indeksfunktsioonide esitused. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 3. Kadri Hiob. Matemaatiline statistika. Algkursus koolidele. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 4. Ain Rääbis. Programmipakett STATKOOL. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 5. Maie Thetloff. Metoodika laste antropomeetrilise arengu statistiliseks analüüsiks. Juhendaja professor E.-M. Tiit.
 6. Krista Lapp. Comparative study of aerosols used in the veterinary. Juhendaja J. Lindsey (Limburgi ülikool, Belgia).
 7. Tatjana Nahtman. Overview of multiplicity adjustment methods. Juhendaja E. Lesaffre (Limburgi ülikool, Belgia).

1993.gif (1495 bytes)

*Magistritööd

 1. Tarmo Koll. Pindalade ühtlaselt mõjusad hinnangud juhuslike sirgete abil. Juhendaja professor K. Pärna.
 2. Mare Vähi. Dispersioonanalüüsi protseduuride testimine täpse valimi abil. Juhendaja professor E.-M. Tiit.