Instituudis õpetatavad ained

 MTMS

2008/09

2009/10

2010/11
 

s

k

s

k

s

k
Bakalaureuseõpe            
MTMS.01.069 Andmeanalüüs I (3 EAP, ms, inf, it, mat)  

A
 

A
 

A
MTMS.01.007 Andmeanalüüs II (6, ms)  

E
 E  E
MTMS.01.070 Biostatistika (5, ms)  

E
 

E
 

E
  Eesti keel            A
MTMS.02.011 Elukindlustusmatemaatika (5, ms)  A  

A
  A
MTMS.02.040 Informatsiooniteooria (3, ms)    A  
MTMS.02.003 Juhuslikud protsessid (6, ms)  

E
 

E
 

E
MTMS.01.010 Katseplaneerimise teooria (3, ms)    

A
     
MTMS.01.020 Kvalitatiivsete andmete analüüs (3, ms)  

E
   

E
MTMS.01.008 Maatriksid statistikas (3, ms)

E
   E  E
MTMS.01.001 Matemaatiline statistika I (6, ms, inf, mat)  

E
 E  E
MTMS.01.037 Mitteparameetriline statistika (3, ms)

A
  A  

A
 
MTMS.01.033 Monte-Carlo meetodid (6, ms)

E
   E  E
MTMS.02.007 Populatsioonigeneetika mat. alused (3, ms)

E
 

E
 

E
 
MTMS.01.032 Rahvastikustatistika (3, ms)

A
 

A
 

A
 
MTMS.01.058 Rakendustarkvara: SAS (3, ms, inf, it)  

A
 

A
 

A
MTMS.01.055 Sissejuhatus statistika erialasse (3, ms)

A
 

A
 

A
 
MTMS.01.082 Turu-uuringud (3, ms)

 A
       A  
MTMS.02.001 Tõenäosusteooria I (6, ms, inf, mat)

E
 E  E  E
MTMS.01.003 Valikuuringute teooria I (6, ms)

E
   E  E
 
Magistriõpe            
MTMS.01.023 Aegridade analüüs (6, fk, ms)

E
 

E
 

E
 
MTMS.01.007 Andmeanalüüs II (6, fk, geenitehn)  

E
 E  E
MTMS.01.016 Andmetöötlusmeetodid (3, ms)        A    
MTMS.01.030 Bayesi stat. Markovi ahelatega (6, ms)  E      E  
MTMS.01.066 Dispersioonanalüüsi segamudelid (3, ms)

A
     A  
MTMS.02.037 Elukestusmudelid (3, fk)       A    
MTMS.02.011 Elukindlustusmatemaatika (5, fk)  A  

A
  A
MTMS.02.039 Finantsmatemaatika arvutusmeetodid (6, fk)   E    E    E  
MTMS.01.067 Geenitehnoloogia statistilised mudelid (3, ms, geenitehn)      

A
   
MTMS.02.023 Jaotused finantsmatemaatikas (3, fk)      A      
MTMS.02.003 Juhuslikud protsessid (6, fk)  

E
 

E
 

E
MTMS.02.009 Kahjukindlustusmatemaatika (4, fk)  A  

A
   A  
MTMS.01.046 Korduvate mõõtmiste analüüs (3, ms)      

A
   
MTMS.01.071 Lineaarsed mudelid (6, fk, ms)  

E
 

E
 

E
MTMS.02.043 Magistriseminar (3, fk)        A    A
MTMS.02.010 Martingaalid (3, fk, ms)  

E
 

E
 

E
MTMS.01.001 Matemaatiline statistika I (6, fk)  

E
  E   E
MTMS.01.035 Matemaatiline statistika II (6, fk, ms)  E   E   E
MTMS.01.088 Mitmemõõtmeline analüüs (6, fk, ms)      E    E  
MTMS.01.065 Mitmemõõtmeline statistika (6, ms)  

E
 

E
 

E
MTMS.01.089 Mitmemõõtmelised jaotused (3)     A        A
MTMS.02.015 Riskiteooria (3 fk, ms)  E  

E
   E  
MTMS.01.076 Statistiline analüüs epidemioloogias (2)  

A
 

A
 

A
MTMS.02.038 Simulatsioonimeetodid finantsmatemaatikas (3, fk)   E    E    E
MTMS.01.015 Statistiline nõustamine (3, ms)  

A
     

A
MTMS.01.014 Struktuurivõrrandite mudelid (3, fk, ms)    A    
MTMS.02.035 Tehisõpe (6, fk, ms)

E
       E  
MTMS.02.001 Tõenäosusteooria I (6, fk, inf)

E
 E  E  E
MTMS.02.004 Tõenäosusteooria II (6, fk, ms)

E
 

E
 

E
 
MTMS.01.004 Valikuuringute teooria II (3, ms)      E  
MTMS.01.011 Üldistatud lineaarsed mudelid (6, ms)

E
   E  E
 
Doktoriõpe            
MTMS.01.016 Andmetöötlusmeetodid (3, ms)        A    
MTMS.01.030 Bayesi stat. Markovi ahelatega (6, ms)  E      E  
MTMS.02.023 Jaotused finantsmatemaatikas (3, ms)     A      
MTMS.01.079 Matemaatiline statistika III (6, ms)   E    
MTMS.01.089 Mitmemõõtmelised jaotused (3)             A
MTMS.01.074 Mitmemõõtmeline sõltuvus (5, ms)          
MTMS.02.038 Simulatsioonimeetodid finantsmatemaatikas (3)    E    E    E
MTMS.02.016 Tõenäosusteooria III (6, ms)    E  
MTMS.01.078 Üldistatud struktuurivõrrandid (3, ms)            
 
Väljaspoole MT            
Bakalaureuseõpe            
MTMS.01.085 Statistiline analüüs (4, proviisor) A

A

A
MTMS.01.049 Tõenäosuse ja statistika algkursus (3)

E
 

E
 

E
 
MTMS.02.027 Tõen teooria ja mat statistika (3, majandusteadus)

E

E

E
Magistriõpe            
MTMS.01.017 Biomeetria bioloogidele (3, biol, geenitehn, keskkonnatehn)

E

E

E
Doktoriõpe            
MTMS.01.091 Empiiriliste teadusuuringute statistilise andmetöötluse alused (3, kõik)  

E
 

E
 

E