V I D E V I K 2

Muinsuskaitseklubi "Tólet" ajakiri

Suvi 10201 aasta

SISUKORD:

 1. Mina ja Stalin
 2. Eestlane tule tagasi oma hiide!
 3. Mis on taarausk
 4. Kes me oleme
 5. Maadest
 6. Oandi
 7. Eesti rahvausund
 8. Energiast
 9. Rahvariidest ja muustki.
 10. Kalender

MINA JA STALIN

Ilm-Franco

Meenutusi, mótisklusi, looduspilte.

I peatykk

Ma mäletan tänini hetke, mil ma esimest korda Stalinit lähedalt nägin, ja mis veelgi tähtsam - tema nägi mind ja ma sain talle näidata oma jäägitut ustavust.

See oli hommik enne oktoobriparaadi. Punasele väljakule anti parajasti viimast lihvi, kui ei tea kust tormas sinna lehm, tavaline punane lehm. Meie katsete peale teda sealt ära ajada istus ta lihtsalt maha ja hakkas meid jóllitama. Ma polnud kunagi varem näinud lehma koera kombel maas istuvat, pealegi meenutasid tema silmad ja kogu olemine niivórd meie suure Juhi omi, et ma ei osanud koheselt midagi peale hakata. Asi oleks vóinud lóppeda meie jaoks kurvalt, kui olukorda poleks päästnud kindral Smirnov, kes tuli mu kórvale ja sosistas "Seltsimees Stalin käsib lehma óhku lasta".

See oli niivórd lihtne ja geniaalne, et ma olin rabatud. Siis aga käärisin käised yles ja asusin tööle.

Me mineerisime lehma kóigi reeglite kohaselt, ning et ta liigutada ei saaks, sidusime ta kettidega kinni. Tööhoos ei pannud ma tähelegi, kuidas J.V.S. mind huviga silmitses. Siis pilgutas ta silma, ja ma yhendasin klemmid.

Vaatepilt oli igatahes uhke. Kärgatus tahtis kórvad lukku panna, ja tulesammas kerkis Spasski torni katuseni. Kui suits hajus, jalutas suur Juht koha juurde, kus lehm oli istunud. Ainult tahmunud kivid eristasid seda veel muust platsist. Siis kuulsin tema suust sónu "Hästi tehtud seltsimees reamees".

Tol korral arvasin, et see on mu elu kórgpunkt, tagantjärgi móistsin, et see oli alles algus.

II peatykk

John mójus mulle sympaatselt esimesest pilgust. Olin teda varem näinud eemalt, kuid siis olin teda pidanud tavaliseks ketikoeraks, alles alampolkovnik Smirnov tutvustas meid lähemalt. Tegelikult oli John kóike muud kui ketikoer, kuigi pimedas vói udus vóis teda kergesti selleks pidada. John oli nimelt kahjur.

Siis ma seda muidugi veel ei teadnud, ja see seletab, miks ma end koos temaga niivórd rahulikult täis jóin. Ta lobises anekdoote ja tegi siis ettepaneku minna meie Suurt Juhti vaatama. Ma olin nóus, ja nii ronisime yheskoos yle Suure Juhi valdusi eraldava okastraataia. Peitsime end póósastesse ja jäime ootama.

J. V. S. saabus punkt kell kuus. Tema ymber jooksis kari väikesi lapsi, kes tegelesid tema vuntsidest sikutamise ja taskutest kommide otsimisega. Stalin ise nuusutas lillekest ja tómbas aeg-ajalt ninaga. Tema lemmiknaine kandis suurt päikesevarju, mille narmaste taha ta vahetevahel ära kadus. Kogu vaatepilt ei kestnud yle minuti, siis saabus vastassuunast kandetoolides poliitbyroo ja Jossif läks koos nendega.

John oli tósiselt mures meie Juhi pärast. Nimelt kartis ta, et see igapäevane lastele kommijagamine teeb tema lópuks nii härdaks, et ta pole enam vóimeline riiki juhtima. Seetóttu otsustas ta end ära maskeerida ja lemmiknaise ära röövida.

Ma olin kaua kahevahel, kas ma peaksin teda aitama vói ei. Lópuks móistsin siiski, et armastet juht hindab samuti inimesi, kes tööliste ja talupoegade riigi nimel on vóimelised isiklikeks ohvriteks. Seetóttu otsustasin Johniga koos minna.

Ettevalmistused vältasid terve nädala. Idee oli selles, et John pidi akna taga kassi kombel näuguma. Kui lemmiknaine tuleb aknale kassi ära ajama, pidin mina ta ródult pootshaagiga yles tómbama.

Oma retke ajastasime me poliitbyroo istungi ajale, kuna pidime olema kindlad, et Juhti toas ei ole. Nimelt oleks hämaras olnud kerge kogemata Juht ära röövida, ja seda oli vaja igal juhul vältida.

Johni maskeerisime hundikoeraks, minu kriminaaljälitajaks, nii pääsesime tagaukse kaudu paleesse. ônnetuseks tuli seal Johnile soov istungit pealt vaadata, ma laitsin selle alguses maha, kuid lópuks sai uudishimu ka minust vóitu. Oleksin ma teadnud millega see lópeb poleks ma vist sinna oma nina pistnud, kuigi kindel ei vói olla.

Istungisaal yletas oma grandioossete móótmete poolest kóik ootused. Pealegi oli ta täiesti ymmargune, mitte nagu tordikarp, vaid nagu kera - kumera póranda ja laega. Ainsaks väljaulatuvaks osaks oli tohutu KGB ródu (see oli kuldtähtedega kirjutet ródurinnatisele).

Poliitbyroo nägi välja omapärane ja hirmus. Ta koosnes kolmest osakonnast, mis olid riietatud kindlasse vormi, kui lamasid (kóik poliitbyroo liikmed lamasid silmili maas, ainult Jossif seisis pea peal ja KGB-lased seisid) segiläbi.

Esimene, kóige suurem grupp oli riietatud madrusesärkidesse ja vatipykstesse, peas oli roheline nokkmyts kirjada: "PER ASPERA AD ASTRA" ning kuldse sirbi ja vasara kujutisega. Nende juht oli suur nagu elevant ja suitsetas ohjeldamatult hiiglaslikku vesipiipu.

Teine grupp kandis mingeid kummalisi narmastest yrpe, vöötatud ketiga ja automaat yle óla. Nad paistsid kóige rahutumatena, aeg-ajalt keeras móni neist end selili. Kui KGB juhtus seda märkama, lasti selline lihtsalt maha ja koristati ära, tavaliselt nii siiski ei juhtunud.

Ylejäänud olid riietatud sójaväelaslikult, ainult miskipärast kandsid torukybarat (nyyd tean, et seal peitus portatiivne miinipilduja).

Me sisenesime Johniga vaikselt, ja jäime seina äärde lamama. Olime lootnud kuulda Stalini geniaalset kónet, kuid mind nähes katkestas ta vilistamise ja andis jutujärje mulle yle. Edasine jutt on mul meeles vaid tykati:

MINA "Salapolitseil oli koer"

"Yhe osa kommunistide hulgas", ytles JVS, "valiseb ikka veel upsakas, halvustav suhtumine kaubandusele yldse ja kaubandusele eriti."

Selle peale tóusis saal pysti ja laulis "Oodi Stalinile"

MINA "Metsas elavad lehmad"

"Tuleb tunnistada", ytles JVS, "et meie maa pole veel iialgi omanud nii tugevat ja organiseeritud tagalat."

Rahvas peaaegu nuttis, kostis tormiline käteplagin, loobiti punaseid roose.

MINA "Elagu Eesti Vabariik"

Kestvad tormilised kiiduavaldused

MINA "Elagu sm. Stalin"

Kestvad tormilised kiiduavaldused, kóik tóusevad pysti

MINA "Elagu Mina!"

Kestvad tormilised kiiduavaldused, kóik tóusevad pysti, hyyded elagu meie suur Juht. Äkki ilmus kusagilt orkester ja alustas "Oodi minule". Rahvas lausa möirgas kaasa, óhku lendasid mytsid, kuulid ja punased nelgid.

JVS aga äkki syngestus. Ta tóusis jalgade peale ja vaatas mind kummalise pilguga. Siis kuulsin ma tema suust saatuslikke sónu "Meie vóitlus óiglane - vóit meile!"

Orkester lópetas äkitselt mängimise, kostis hyydeid "Kodanlikud natsionalistid saalist välja". Yldsuse survel olime Johniga sunnitud lahkuma. Siiski jälgisime kardina tagant meie suure Juhi esinemist edasi ja elasime sellele sygavalt kaasa.

Sydaöösel tehti istungile vaheaeg ja kóik tormasid puhvetisse. Meie Johniga jäime vaatama, mida teeb Jossif edasi.

Jossif oli aga kadunud. Olime mólemad väga unised ja seetóttu pidasime paremaks sel korral koju magama minna. Sóda oli niikuinii kaotatud, pealegi tundus Stalini sónade kórval meie kohaletuleku eesmärk naeruväärselt tyhine.


EESTLANE TULE TAGASI OMA HIIDE!

Me oleme väsinud. Kui kergesti tekib viimasel ajal lootusetus ja soov jääda magama, jääda magama terve rahvaga ja igaveseks. Paljud murduvad ja lahkuvad vabatahtlikult, teised vajuvad apaatiasse, kolmandad pyyavad meeleheitlikult kohaneda selle suure ja móistmatu maailma nóuetega. Maailma aga ei anna neile armu, ta marsib yha edasi, tallates jalge alla igayhe, kes temast maha hakkab jääma. Ja nii me oleme terve rahvaga jäänud jalgu ajale, sellele ajale mis tungib meile idast, läänest, póhjast ja lóunast. Meil endal pole kunagi olnud sellist diktaatorit, nagu seda on praegu aeg. Meil pole olnud mingeid diktaatoreid, on olnud vaid need, kelle jóud oli suurem ja keda tuli meelitada vói ähvardada. Ajajumalal pole aga meist sooja ega kylma, sest yks miljon ei loe midagi talle, keda toetavad enamik maailma viiemiljardilisest elanikkonnast. See aga läheb esialgu pimesi oma diktori järel vastu tulevikule, mis vaevalt kellelegi ónne toob.

Heitkem siis ometi ajale väljakutse. Ka kóikvóimsal on omad nórgad kohad ja temal ei ole minevikku. Aeg saab eksisteerida vaid pidevas liikumises, mida kiiremini, seda parem. Tarvitseks vaid jääda seisma, kui ta laguneks meie silmade all olematuks. Seepärast pyyabki praegune maailm haarata meid oma liikumisse. Me peame olema tugevamad ja meil on jóud mida neil ei ole: need on meie jumalad, kes ulatuvad tagasi aega, mil seda maad polnud veel syndinudki, aega mil polnud syndinud ka Inimest yhel kaugel ja vóóral maal.

Esivanemad on elanud sellel maal järgemööda 6000 aastat ja nende pärand on kyllaldane, et lyya tagasi iga vóóras jumalus, kes meid peaks ryndama. See jóud on vaja enese jaoks yles leida ja temast kinni hoida. Ja siis me unustame kogu valu ja häda mis seda maad on tabanud, me ehitame uuesti yles oma muistsed kodud ja elame omal maal tóesti oma tahtmist mööda. Alustagem, veel ei ole hilja. Eestimaal leidub veel hiietammi ja puhtaid allikaid. Kóikjal kus me ka ei oleks saadavad meid alati meie esiisade pilgud. Ja nad on valmis toetama meid kóiges, mida me vótame ette selle maa hyvanguks. Visakem siis enesest välja kóik sallimatus, mida on sinna kylvanud vóórsil syndinud jumal. Astugem uuesti ohvritamme juurde ja lubagem, et ei murra iialgi esiisade poolt antud tóotusi. Leidkem endas jóud loobuda Euroopa surevast kultuurist ja pöörakem pilgud taas oma hälli poole kaugel idas ja póhjas. Sealt on pärit kóik see, mis peitub meie hinges, ja sealt tuleb ikka veel elujóud meie lastesse, kuigi me aastatuhandeid ei mäleta enam nende vaimude nimesid. Esivanemad aga mäletavad meid, sest yksnes meie nimel nad kunagi elasid ja meie nimel tulid nad kaugelt siia sellele maale, maale mis lópuks nende käest kisti. Anname maa tagasi oma esiisadele ja me pärime neilt rahu.

Me usume homsesse päeva.

Me usume oma maase, oma maa loodusesse ja oma maa rahvasse.

Me usume, et me suudame maa päästa, kui me selleks kaasa aitame.

Taara avitab.


MIS ON TAARAUSK

I JUMALA(TE)ST

Meie usu (nimetame teda taarausuks sest paremat nime lihtsalt pole) alused on lihtsad. On vaja tunnistada esivanemaid ja maad enesega samaväärsena ja kodukoha ainsate peremeestena. Meie oleme yksnes viiv ajas ja peame talitama ettevaatlikult, et neid mitte pahandada. Nende heasoovlikkuseta ei saa me ónnelikult elada, liiga palju on nende nimel siin verd valatud ja needusi lausutud. Igayks vóib uskuda mida ta tahab. Peamine - peab olema absoluutselt vaba arvamisest et meie esiisad mótlesid vói uskusid primitiivselt vói valesti. Kuidas igayks selleni jóuab polegi oluline, nendest tingimustest piisab olemaks taarausuline. Me teame, et paljudele on meie teotsemise viis vastuvóetamatu, kuid me polegi seadnud oma eesmärgiks kuulutada absoluutset tóde. Mitte iialgi ei suuda me taastada täpselt meie vana usku, nagu seda uskusid meie esivanemad. Pealegi tekiks probleem - millal nad uskusid nimelt óieti - kas momendil kui sakslased rynnakule asusid, kui esimesed ristiusu mójutused olid juba saabunud. Vói tuleks tagasi pöörduda kyttide ja kalastajate maailmavaate juurde, mis on kahtlemata tunduvalt vanem pólluharijate omast. Ilmselt vóime heita kórvale kóik ebaolulise, ajutise ja muutuva ja jätta alles vaid karkassi - esivanemate hinged, maa ja kóige sellel elava hinged. Kui see uskumine muutub teadmiseks, milline poleks ka sellele ehitatud kommete, taigade pyramiid, siis vóime kónelda taarausu taassynnist.

Taarausk on polyteistlik. Arusaam, et mono- ja panteism on kórgema kultuuritaseme tunnus tuleb endast heita, nii nagu tuleb heita ka see kultuur, mida meile piitsaga toodi. Igal inimesel on omad jumalad, just nii vóimsad, kui nad parasjagu on. Tugevamad on tavaliselt need, kellel on rohkem toetajaid. Omad jumalad on kindlalt kóigil metsadel, järvedel, allikatel. Jumalatele seisavad inimestest lähemal kóik loomad ja linnud - nemad teavad tarkusi, mida meile niisama teada ei anta. Jumalatega on tihedas kontaktis ka esivanemate hinged - óieti hinged on omaette jumalakesed, kellest suurimad vóivad olla samaväärsed metsa- vói veejumalatega.

Taara on vaid yks jumalatest. Ta on kyllaltki tugev, kuid ta ei sunni end kellelegi peale - kes teda ei tunnista, sellele ei tee ta midagi. Ta on midagi Eestimaalaste yhise hóimujumala sarnast.

TAIGADEST

Taiad (Rituaalid) ei oma usus erilist tähtsust. Nad on kóige enam läbiproovitud, kindlad vahendid jumalate mójutamiseks neile, kes pole iseseisvalt selleks vóimelised. Yldiselt on soovitav Taigade juhtimine teadjate poolt, kuid see pole tingimata vajalik. Kes on aga iseseisvalt saavutanud kontakti vaimudega, see vóib viia Taigu läbi sellises vormis nagu ta óigena tunneb.

Lihtsaim ja yldiselt ka mójusaim Taig on ohverdus. Ohverdada vóib mida tahes - peaasi, et see omaks meie ja jumalate jaoks väge. Pidulikum ohver toimub tule läbi.

Ka ohverdamine omandab suurema móju, kui sellest vótab osa teadja - inimene kes omab väge. Tema on vóimeline ka uurima mida, kus ja millal tuleks ohverdada mingi kindla eesmärgi saavutamiseks, Samuti lepitama jumalaid juhul kui tavalised Taiad enam ei aita.

Lihtsam ohverdamine vóib toimuda kóikjal, óieti peakski see eelnema igale veidigi tähtsamale tegevusele. Vóib anda värvilist lónga hiiepuudele, raha allikale, toitu vói jooki maale jne. Igal juhul tuleks kindlustada selle koha, asja vói nähtuse jumala heasoovlikkus, kellega me oma tegevuses kokku puutume.

Jumalate läheduses asuvad ka meie esivanemad - ka nemad on vóimelised meie saatust mójutama. Esivanemaid ei tohi igal juhul mitte kunagi solvata - nende vaimud saadavad meid kyllaltki tihti ja vóivad tuua nii head kui paha.

Eriline esivanemate austamise riitus on hingedepäeva pyhitsemine. Vanemate hinged kutsutakse tuppa, kus neile on kaetud laud, köetud saun jne. Vaimud ei pruugi aga alati tulla, kui nad on surnud meie elukohast kaugel, kui neid mingil viisil häiritakse vói kui neile kusagil lähemal parem vastuvótt on korraldatud. Sellisel juhul tuleks oma koduhiide seada yles esivanemate kujud - kujudesse asuvad enamasti elama ka vaimud, vähemalt siis kui neile ande tuua. Yldse on kyllaltki mójus vahend haldjate mójutamiseks nende kuju ylesseadmine kas hiide, vói mónda teise pyhasse paika.

Esivanematele vóib ande viia igasse nendega seotud paika. Peaasi et neile sellest märku antakse.

Vóóraste, sissetoodud jumalate kumardamine ei tee yldiselt halba, oluline on aga móelda, kas me sellega mitte ei tórju välja omi kohalikke jumalaid. Yldiselt kui vóóras jumal on suurem omast, siis vóib tema kummardamine tuua rohkem kasu, kuid mitte kauaks. Siiski peab igayhel olema oma jumal, ainult askol on óigus kuulutada kellegi jumalat vääraks.

HING

Hing kujutab enesest inimese elujóudu, mis on tihedalt seotud materiaalse kehaga. Inimese tugevust näitab tema hingejóu hulk mis on suurim nóidadel. Hingejóudu on vóimalik inimeselt vótta ja talle anda, samuti saata tema sisse vóórast ja vaenulikku jóudu. Hing (koos jóuga) vóib kehast lahkuda kas jäädavalt (surm) vói ajutiselt mingi looma vói linnuna. Surma korral ei lahku siiski kogu hingejóud koos hingega, osa temast laguneb, hajub laiali ja póhjustab kóike halba ja head, mida surnu saab teha. Hing lahkub peale surma yldiselt manalasse, aga vóib mingil póhjusel ka maa peale jääda. Kui ise ei ónnestu selgitada, miks hing kodu käib, tuleb abi kysida tarkadelt.

Hingejóud ei seisa eraldi kehast, teatud kehaosad, nagu juuksed, kyyned, suguelundid, sylg ja veri sisaldavad teda enam kui muu. On sellepärast oluline, et näiteks juuksed ei satuks vóóra inimese kätte, kes vóib neid kurjasti kasutada.

Hing on seotud ka mitmete muude asjadega, eelkóige nimega. Inimese nime teadmine annab yldjuhul teatava vóimu tema yle. Samuti elab hing inimese asjades ja tema kujus.

ASKO

Asko on Taaralaste eluaegne juht. Tema ametissemääramine saab toimuda ainult jumalate vói teiste askode poolt. Askot tuleb eristada nóidadest ja samaanidest. Need on inimesed, kelle vägi on suurem kui teistel, kes oskavad erilisi kunste. Asko ei pea olema nóid, ta on inimene, kes tunneb taarausku (mitte selle rakendusvóimalusi) póhjani ja omab seega teadmisi, mis on vajalikud taigade korraldamiseks. Tavalised inimesed (óieti samaanid) saavad need teada jumalailt. Asko on ise omaette väike jumal. Asko peab suutma jumalatega ymber käia kui omasugustega, tema yle ei kehti ykski seadus, ka mitte teise asko oma. Taaralaste ideaaliks oleks, et iga inimene saaks askoks.

FILOSOOFIA

Yks Taarausu ja sellel tugineva terve mótlemise aluseid on usu ja filosoofia lahutamine teineteisest. Nende yhendamine tuleb tegelikult ainult móne vóórkultuuri, eriti Kristluse mójudest. Pikka aega oli ristiusk meile ainsaks filosoofilise maailmamótte allikaks, seetóttu pole imestada, et kuigi tunnistatakse mitteusulist filosoofiat, ei taheta tunnistada mittefilosoofilist usku. Mittefilosoofiline usk tähendab aga just nimelt vaba, loomulikku uskumist, mis on igale rahvale loomuomane, aga mis jääb kergesti alla vóórastele väliselt ja sisemiselt hiilgavatele ópetustele. Tóeline usk on midagi sama loomulikku kui söömine ja joomine - temast saab kyll móelda välja kóikvóimalikke konstruktsioone, kuid siiski jääb alati tema aluseks filosoofilisele móttele, mitte vastupidi. óieti on usk pigem praktiline oskus vägevamaid mójutada, Nóidus ei erine póhimótteliselt tavalisest käsitööst. Jumalad on nagu meie, seepärast on nendega loomulik suhelda nagu valitsejatega. Pole ju meie ja nende vahel muud vahet, kui see, et nemad seisavad otseselt nende jóudude juures mis meie elu mójutavad.

Taarausk ei sea inimesele mingeid piiranguid, välja arvatud kohustus alluda askodele. Seepärast igasugused usulised piirangud ei tulene usust enesest, vaid inimese enda vói asko tólgendusest. Taarausk on tóeline (mitte ainult sisemine) vabadus.


KES ME OLEME

'Taarausk' pole meie ajaloos eriti vana nähtus. Me ei hakka siin analyysima esivanemate usundi olemust, vói selle järk-järgulist kadumist. See on ideaal, meie olemasolu póhjendus, meie ise oleme aga ideaalist ysna kaugel.

Igatsus meie esivanemate usu järele syndis koos rahvusromantika buumiga 'ärkamisajal'. Paraku tehti tollal tegelikult lópp veel säilinud rahvausundile ja luulele, selle asemel pakuti suures valikus saksapärast kunstmytoloogiat.

'Taaralased' sellise nime all syndisid alle kodanlikul ajal. Nende ideeks oli vaimse sóltumatuse saavutamine, euroopalikule kultuurile vastukaaluks orientaalse seadmine. Kahjuks poldud veel yle saadud rahvuslikust alaväärsuskompleksist, mistóttu rahvausundist jäi nende töötluses ypris vähe järgi. Ometi tuleb nende teeneks lugeda kristliku maailmavaate ainuóigsuse kóikumalöömist, kuigi nad isegi polnud selle mójudest kuigi vabad. Vene okupatsioon lópetas nende tegevuse kiiresti, paljud aktiivsemad taaralased hukati. Meie ise oleme alati olnud taaralased, vähemalt selles móttes nagu me seda nyyd móistame. Endisest taaraliikumisest saime teada väga juhuslikult 10200 aasta kevadtalvel. Tookord oli idee hakata taaralaseks, kuid polnud selge, kuidas seda teostada.

Tólet syndis 21 septembril 10200 aastal. Idee luua muinsuskaitseklubi polnud tollases buumis mis järgnes Tarvastu kokkutuleku ärajäämisele ja EMS asutamise väljakuulutamisele midagi uut. Kuni viimase ajani ei teadnud me mida me täpselt tegema hakkame, alles asutamiskoosolekul panime oma tegevussuunana paika Taarausu taastamise. Meie teadmised asjast olid tollal minimaalsed - täpsemalt kaks 'Hiie' numbrit ja artikkel 'Loomingus'. Seepärast läks asja sisusse tungimine ysna aeglaselt.

Kohe alguses oli selge, et Tólet ei hakka olema yldine taaralaste organisatsioon. Ta pidi eksisteerima vaid kuni taarausu taastamiseni kogu maal, siis lakkama olemast. Nyyd móistame teda peamiselt oma tööriistana maakondlike hiite loomisel,organiseerimistöös jne. Igal juhul peab peale Tóleti olema teisi alternatiivseid ja opositsioonilisi yhendusi.

Tóleti tegevuses vóiks eristada järgmisi perioode (ainult minu isiklikust vaatekohast):

I Eelaeg

Kóik me oleme rohkem vói vahem Taarausulised olnud synnist saadik. Mingi ettemääratuse tóttu juhtusime me just sellel suvel kokku, ning tekkis yldse vóimlaus koos edasi tegutseda.

II Synd

Sygis 10200. Esimesed kokkupuuted muinsuskaitsega, endiste taaralastega. Lähtudes vanade Taaralaste tegevusest pyydsime luua Taoismil póhinevat rahvuslikku filosoofiat. Vorpisime valmis yleskutseid, usutunnistusi ja muud säärast.

Tuginedes Taoismile vótsime usu aluseks absoluutse vägivallatuse. Mótlesime välja rituaale (vastuvótmine, ohverdus, mediteerimine). Yldse huvitusime liiga palju filosoofiast, mattes selle alla usu loomulikkuse. Tollal tutvusime ka enamike oluliste materjalidega rahvausust ja endisest taaraliikumisest.

Kartsime oma tegevuse avalikuks saamise pärast, isegi kuni selleni, et pelgasime nuhki omaenese ridades.

III Alternatiivsus

Talv 10200/10201. Usu ideoloogias tuginesime hipide liikumisele. Pyydsime luua kyllalt mójusaid riitusi. Sellesse aega langeb panteismist loobumine polyteismi kasuks. Móistsime usu loomulikkust ja usu ning filosoofia erinevust, leidsime et kui olla ise taaralased, siis meie ringi laienemine toimub iseenesest. Jóulude ajal (pööripäeval) toimus esimene spontaanne ohverdus.

Sel ajal olime endiselt rahvusluse ja muinsuskaitse móju all. Olulise eesmärgina oli tollal eestlaste yhendamine, muinasmaakonnad pidi alluma yhtsele keskvóimule.

Sel ajal (Jóuludeks) ilmus esimene Videviku number. See oli kiiruga kokku pandud, ilma mingi kontseptsioonita ja kyllaltki nórk. Ometi oli huvi tema vastu suur.

IV Askod

Talv/Kevad 10201. Teine pidulikum ohverdamine maal. Taipasime vajadust luua maakondlikud hiied ja alles pärast neid yhine maa hiis. Askod móistsid millalgi siis kogu usu olemust, seadsime end vastu nii ida kui lääne kultuurile. Yhtse Eestimaa ideaal hakkas killustuma, ilmnesid esimesed maakondade vastuolud, mida pyydsime tollal yletada.

Inimohvri lubatavus. See oli olnud päevakorral varemgi, kuid seni kui jutlustasime vägivallatust ei suutnud me talle alust leida.

V Vóitlus

Kevad 10201. Leidsime et aeg on tulla póranda alt välja.

Muinsuskaitse kevadkoolis tóstsime yles loosungi dalinismist kui relvast. Tundsime vajadust vabastada rahvas ärkamisaja vasikavaimustusest. Tegevuse aluseks sai teadmine, et meil on óigus, ylejäänud rahvas kas tuleb meiega kaasa sellisena nagu oleme, vói pole meil neid vajagi. Hylgasime Eestluse ja Sini-Must-Valge lipu. Tunnistasime Maakondade iseseisvust. Muinsuskaitse päevade ajal korraldasime esimese avaliku ohverdamise. Tunnetasime opositsiooni vajalikkust meile, seepärast pyydsime rahvale mójuda dalinismiga.

Tollal tajusime esmakordselt tohutut huvi asja vastu, inimestel jäi puudu lihtsalt teadmistest. Pidasime vajalikuks hakata oma tegevust igakylgselt reklaamima.

VI Praegune seis

Kevade lópp/Suvi 10201. Filosoofias asko kóikvóimsus, kóige yheväärsus. Askodevahelise koostöö puudumine. Riikide vastuolude tunnistamine. Yle-eestilise liikumise eitamine. Vabanesime igasugustest eelarvamustest vaimudega suhtlemisel.


MAADEST

Maailm koosneb maadest. See ei ole uudis, on aksioom. Vóib-olla on kellelegi uudis, et maadest koosneb ka Eesti. Jah, me kodumaa kuigi väike seisab koos Wirumaast Oandimaast, Läänemaast, Järvamaast jne. Kóik nad on ka kellelegi isamaaks. Ehkki paljud ei tea enam, kus on syndinud nad ise ehk nende lähemad vói kaugemad esivanemad. Rahvast on paisatud siia ja sinna, lähedale ja kaugele. Peremehest tehtud moonakas. Las jóuab iga ise selgusele oma päritolus ja kuuluvuses.

KUULUVUSEST

Tänapäeval räägivad paljud, et neile pole rahvust vaja (nimelt mitte ühtegi olemasolevat). Nad kuuluvat justkui mingisse nóukogude, euroopa ehk ameerika rahvusesse. Nende jaoks pole rahvusküsimust olemas. Kas pole neil inimesil jóudu ja tahtmist, ehk siis 'vóimalust' olla ja jääda ühegi pólise rahvuse liikmeiks. Nad lähevad igatahes kergema vastupanu teed, hüljates oma rahva ja rahvuse, keele ja isamaa; óigustagu nad seda siis kuidas tahes. Tean, et end nóukogude rahva liikmeks tunnistanu ei kuulu tegelikult ühtegi rahvusesse. Neil puudub kus tahes oma maa, keel, juured. Nad on väljaspool kultuuri. On küll vóimalus osa saada ühe vói teise tehtust ja seda tükati. Nende endi osa aga, nimelt see mida nad ühele vói teisele kultuurile pakkuda vóiksid, on väga küsitav. Nad on oma karjast, óigemini omalt maalt eksinud. Nende juured on läbi raiutud. Aeg sulatab säärased móne rahva sisse, ehk laseb neist sündida uuel rahval. Viimane vóimalus on oma olemuselt küll pooliti vägivaldne ja ebaloomulik - see toob kaasa igasuguste väärtuste languse ja väärastumise. Nii me vóimegi näha kuidas meie suur naaber Venemaa kängub ja laguneb oma haiguses - haarata ja muuta uusi rahvusi endaga üheks - nóukogude e. vene rahvaks*. See haigus on väga vana. Saanud alguse siis kui väike ja ürgne Russi hóim lahkus oma kodunt ja hakkas liikuma praegusele kohale. Järsk pööre halvemusele toimus ametliku venestuspoliitika tekkides. ühtne uus ja tugev rahvas, nagu loodeti sündivat on tegelikult sant- ilma päritolu ja kuuluvuseta. Neil ei ole mälu. Nad on juurteta. Kadunud on Doni jt. kasakad, need vói teised venelased. Kroonuvenelaste vahelt on kadunud ka pea Soome-Ugri tóugu rahvad. Kadumas on ka Vene rahvas ja selle kultuur, Nende külad hakkavad otsa jääma, juured närbuvad. Pólluharijast rahvast on saanud nomaadid, liikujad ja rändajad. Sódurrahvas, sódurinimesed. Valmistudes ja elades hetkele, vóitlusele, sójale. Vóib öelda et neid ei ole olemas kuna neid pole maailmale vaja. Väga vóimalik siis et venelaste osaks on kaduda, muutuda teiseks rahvaks.(Siit äkki ka viide suurte impeeriumite kadumise póhjusele)

'Pamjat' vist tahab tegelikku vene rahvast ja kultuuri päästa niivórd, kui see vóimalik. Nad saavad aru, et too praeguses riigis vóimatu on ja nóuavad Venemaa lahkulöömist Liidust. 'Pamjat' ühendab endas siis eeskätt Vene haritlasi. Liikumise póhjuseks ja sünnitajaks on aga Suur-Vene e. nóukogude s^ovinism mis on oma olemuselt kultuuritu ja rahvustevaenulik. 'Pamjati' eesmärgiks on ent vóidelda olemasoleva inimvaenuliku ja totaalse süsteemi vastu. Ei ole siis ka ime, kui aparaat liikumise kohta valeinfi levitab ning teda teiste rahvuslike liikumistega vóimalikult kokkupórkeni püüab viia. Selle liikumise póhjal vóiks ehk selgitada ka perestroika pooldajad ja vastased.

Lóppude lópuks kehtib see ka venelaste kohta, et iga rahva loomulikuks olekuks on vóimalikult iseseisev riiklus.

Kóik eelöeldu käib póhimótteliselt ka meie kodumaa kohta. Eesti ei ole enam nii terve, kui ta oli seda 500, 700, 1000 aastat tagasi. Ka meie oleme pürginud totaalsusse, tsentralismi ja s^ovinismi. Koondada, koondada vóimalikult kóike - inimesi, väärtusi, vóimu. Meie mitmest maakonnast e. riigist on saanud üks - Eesti. Ja ehkki see móistegi on üpris uus - 'Eesti' on dogma.

Vóim peab jaotuma ühtlaselt. Igal maakonnal peab olema óigus ja vóim otsustada omi asju ise. Küsimata Tallinnast. Rääkida oma murret, saada selles haridus ja muu. Teha oma kultuuri juhtida oma majanduslikku ja poliitilist elu. Iga maakond peab selleni ise ja eraldi jóudma. Praegu pole Eesti riiki olemas. Ei mingisugust. ükski eestlane ega eestimaalane pole oma maa peremees. Lisaks vóidakse rakendada ja rakendatakse vägivalda iga suhtes, st. piiratakse meie loomulikke óigusi. Nii oleme jäämas omal maal vähemusrahvuseks. Vóime ka päriselt kaduda - sulada ühte selle enamuses juurteta ja nimeta massiga missugune siia sisse valgub. Suurem oht on veel hukkuda oma saastas, pürgides ühe monoliitse Eesti poole, ilma, et iga üksik maakond saaks end täiesti ja omaette teostada.

Tarvis on tóelist, eranditeta demokraatiat iga inimese ja üksuse tasandil. Eesti rahvas on loomuli ja tugev vaid siis, kui ta seisab koos wirulastest, läänlastest jt. Need omakorda vähemate punktide rahvast. See peab olema vaba ja sóltumatu inimeste, siis valdade, kihelkondade ja maakondade ühendus. Vastasel korral ootab meid kadu nagu venegi rahvust. Nii peame kätte vótma omariikluse iga maakond eraldi. Igas maakonnas jälle iga kihelkond, kihelkonnas iga vald eraldi. Iga peab saama oma ja oma maa peremeheks. Ja alles siis kui iga mees, vald, kihelkond ja maakond on täiesti oma elu ja asjade üle otsustaja, vóime hakata rääkima iseseisvast Eesti rahvast.

Kuid see on iseolemise üks külg. Ei saa juttu olla mingist iseseisvusest ilma vaimse iseseisvuseta. Selleks peame vahet tegema oma ja vóóra vahel. Kes on omad jumalad, kes vóórad? Milline elu- ja mótteviis on meile loomuomane? Mis kuulub kokku maa ja esivanematega? Olles oma aja peremehed, tunnetades oma maa minevikku ja tulevikku vóime olla ise, omal maal ja vabad.

Peame selgusele jóudma selles kes me oleme. Kas on see kelleks on meid tahtnud muuta kirik, sektandid, üks vói teine vóim, sakslased, poolakad, rootslased, daanlased, lätlased, soomlased, venelased ja nóukogulased? Samuti massikultuur ja see uus eestlane? Kóigist neist kihtidest vóib ja saab läbi tungida, ja jóuda vóimalikult omani. Tunda end ühena muistse Eestiga, selle iseseisvuse ja vaimuga, mitmetuhandeaastase rahvana. Käige ainult mööda maad ja vaadake kui palju on ohvrikive, vanu ohverdamispaiku, hiiepuid. Nad on osa me maa loost, esiisade argipäevast, meist endast. Miks peatus me loomulik areng?

Tunda end ühte kuuluvat nende ohvrikividega, hiitega. Näha, et nad elavad, et nad pole kunagi olnud eluta ja surnud asjad póllul. Mitte kunagi ilma otstarbeta. Ka need mitte, mida on jóutud kivivaredesse vedada. Nad on sild sealpoolsusse, ootamas meid. Nad on reaalne side meie ja nende 100, 200, 1000, 5000 aastat tagasi siin elanud inimestega, kes on me esiisad. Kui me sest aru saame, vóime juba asetuda maale - omale maale. Niisugune óigus ja vóimalus peab olema ka vene, läti, saksa rahval. Igal rahval. Leida oma pinnas. Sellelt pinnalt vóib hakata rääkima eri rahvaste móistvast suhtumisest ja austusest üksteise. uuest ja loogilisest maailmasüsteemist.

Praegused e. óigemini endised 'heaoluriigid' on välja pakkunud mitmeid süsteeme - Suurvene- nóukogude, Hitleri-Saksa rassipuhtuse jpm. Kóik nad óigusta(vad)sid ennast ja ja on(olid) parimad. Nóukogulikku tegelikult vormilist rahvavóimu tunneme isegi. Nüüd on tulnud aeg tunnistada mida on just mulle vaja. Aeg ise ütleb 'ei' kóigile vormilisele ja vägivaldsele. Meie ja ainult meie teame mida meil on vaja, mida mitte. Teadku siis ka iga, et tal on óigus nóuda ja vótta oma, talle kuuluvat. Olla tema ise.

Saame siis vabaks. Vabaks dogmadest, käskudest ja keeldudest, valitsemisest enda sees ja väljas.

Oleme ise.


OANDI

I MAA

Eestimaa jaguneb maakondadeks. See on aksioom, mida me ei kavatse tóestama hakata. Igayks kas móistab seda isegi, vói ta ei ole taaralane (vói on asko). Oandi mis hólmab kogu idapoolse Lóuna-Eesti, kylgnedes póhjast Suure Emajóega, läänest Vórtsjärve ja Väikese Emajóega, lóunast Lätimaaga, idast Venemaa ja Peipsi järvega on lihtsalt yks neist. Ta on ja peab olema iseseisev. Suuruselt on Oandi (Ugandi) koos Virumaa, Saaremaa ja Sakalaga yks neljast suurimast Eesti maakonnast. Nooremal rauaajal hinnati tema territooriumi 3000 adramaale. Geograafiliselt jaguneb ta peamiselt tasandikuliseks póhjaosaks ja kynklikuks lóunaosaks. Ajalooliselt on siinsel territooriumil valitsenud mets, yksnes Emajóe kallastel ja suudmealal laiusid suured sood ja vósad. Muinasajal oli asustus siinsete linnade vahel tunduvalt hóredam kui Póhjas. Kogemused näitasid, et siin pole kasulik harida suuri póllumassiive.

Nyydseks (vói óieti juba mitusada aastat tagasi) on esivanemate kogemused kehtetuks tunnistatud. Maalt pyytakse vótta mis vótta annab. Esialgu suudavad mets ja vósa siin viljakal mullal inimesele vastu panna, ent vóib koita päev, mil Oandis ei leidu enam linnupesi ja kaitsvate ja varjavate laante asemel laiuvad inimvaenulikud póllud. Kerkivad kivimajad, inimesed eemalduvad oma esiisade metsast, kuni laokil kylade varemetele hakkavad kerkima tehased ja nende järel linnad.

Veel jóuame me sellele piiri panna. Maa tuleb anda tagasi metsale, inimvaenulikud asulad maatasa teha vói nende suurust oluliselt kärpida.

II INIMENE

On elanud Oandis tóenäoliselt alates sellest ajast, mil ta asustas ka ylejäänud Eestimaa. Tänu haritavate muldade vähesusele jäi asustuse tihedus siin aga kuni hilise ajani suhteliselt hóredaks. Siiski pärast pysiva ida-lääne kaubatee tekkimist läbi maa kasvas suuresti rahvaarv, millest ilmselt peagi eristus ka omaette ylikkond, nagu seda on teada naabermaalt Sakalast. Vabadussója alguseks oli Oandi muutunud ilmselt Saaremaa järel tugevamaks maakonnaks. Tänapäeval on Oandi lóunaosa jäänud pea ainsaks kohaks Suur-Eestimaal, kus kóneldakse veel kohalikku keelt, keelt mis on palju vanem praegusest kirjakeelest. Kuid rahvusluse sildi all toimub pidev sóda tema vastu. Inimestesse pyytakse sisendada, et Eestimaa poliitiline killustamine erinevate hóimude vahel nórgestab meid poliitiliselt, kultuuriliselt ja sójaliselt. Tagajärjeks on situatsioon, mida vóiks vórrelda sajandivahetuse saksastunud haritlaskonnaga - kodus räägitakse veel emakeelt, kuid ametlikus asjaajamises, nagu ka kirjanduses ja teaduses eelistatakse vóórast, nn. kultuurkeelt.

Ykski rahvas ei pea ise oma emakeelt mittekultuurseks, see teadmine peab olema sisendatud väljastpoolt. Ja kasulik on see vaid neile, kes soovivad yhe homogeense, ent nórga Eestimaa eesotsas pysida. Ka selle maa keel vajab óigusi, ka selle maa rahval peab olema OMA maa (riik). Viimane aeg on peatada siin Suur-Eesti s^ovinism. Ja me teeme, mis meie vóimuses.

III AJALUGU

Oandi vabanes jääkatte alt u. 13000-12000 aastat tagasi, esimese osana Eestimaast. Tollal laius Läänemere kohal Balti jääpaisjärv, rannajoon ulatas tunduvalt enam sisemaale. Kóikjal oli tohutul hulgal jógesid ja järvi. Sellest ajast pärinevad meie sood, lóuna kupliline ja póhja tasane maastik.

Aastal 0 (10201 a. tagasi) murdis vesi läbi jäätókke ja Balti jääpaisjärv asendus Joldiamerega. Tohutud alad rannikul vabanesid vee alt. Tollal oli liustiku móju veel selgelt tunda, valitses subarktiline kliima. Jäämasside alt vabanenud maa hakkas kiiresti kerkima ja I at. lópus sulgus uuesti yhendus ookeaniga. Kujunes magedaveeline Antsylusjärv. Kliima jäi endiselt kylmaks.

I - II at. toimus siinsetel aladel soojenemine, subarktiline kylm kliima asendus preboreaalse niiske ja jahedaga. Sellest ajast pärinevad esimesed arheoloogilised leiud, ehkki inimene oli siin elanud ilmselt jää taganemisest saadik. Teada on Pulli asula Pärnu jóe paremalt kaldalt.

II at. I poolel Valitses meil juba boreaalne soe ja kuiv kliima. Asustus tihenes tunduvalt, siia jóudsid esimesed kindlad Kunda kultuuri esindajad.

III - IV at. muutus kliima niiskemaks, levisid laialehised metsad. Tekkis taas yhendus ookeaniga, Antsylusjärve asendas Litoriinameri. Tuntuim asulakoht on Narva jóe kaldal. Kuni selle ajani on teateid Oandi asustusest minimaalselt.

VI at. muutus kliima uuesti kuivemaks ja jahedamaks. Oandist tuntakse Akali (Emajóe alamjooksul) ja Kääpa (Vóhandu vasakkaldal) asulaid. Juba tollal eksisteeris erinevus Póhja ja Lóuna Eesti kultuuride vahel.

Kui seni olid asustuses domineerinud Kunda kultuuri hóimud (protoeurooplased?), siis VI at. keskel toimus kammkeraamika hóimude (esimesed soomeugrilased) ulatuslik sissetung idast. Seoses sellega toimus Póhja ja Lóuna ajutine sulandumine. Aastatuhande lópuks tekkis aga erinevus uuesti. Asustus Oandis tihenes tunduvalt, tuntuim on Tamula asula, samanimelise järve kaldal.

VII at. jahenes kliima ja muutus niiskemaks. Meie lähedusse jóudsid esimesed venekirveste kultuuri hóimud (baltlased), kellelt vótsime pikkamööda yle karjakasvatuse ja pólluharimise, hiljem ka metallitöötlemise. Sellega lóppes kiviaeg.

Pronksiajal (VII at. keskelt kuni VIII at. keskpaigani) ei toimunud Oandi asustuses olulisi muutusi. Mónevórra segunesid venekirveslased kohaliku elanikkonnaga, póhiliseks elatusvahendiks sai póllumajandus.

Varasel rauaajal (u. 7600-7900) kujunes Kagu Eesti tarandkalmealast yhtne hóimupiirkond - Oandi, nimetatud ka Ugandiks. Juba sel vói veelgi varasemal ajal oli kohalik keel suuresti erinenud teiste piirkondade keeltest. Hilisem vórumurdeline osa oli sidemetes tollal kogu Pihkvamaad asustanud soome-ugri tóugu rahvaga.

Keskmisel rauaajal (u. 8700 - 9100) toimus kihelkondlike liitude tekkimine. Ilmselt syndis esimene neist Otepää maalinna, teine Tarbatu ymbruses. Samasse perioodi langeb kohaliku ylikkonna tekkimine.

Nooremal rauaajal (9200 - 9440) olid Otepää ja Tarbatu sóltumatud ning koondasid oma ymbruse elanikke. Maakondlikus liidus mängis Otepää ilmselt tähtsamat osa. Suhteliselt eraldi seisid Vórumaa ja Setumaa, ilmselt ka maakonna loodeosa. Maakonna lóplik kujunemine toimus koos vórulaste lähenemisega Eestile ja piiri eristumisega Vene vahel. Hiljem muutusid maakonnast rohkem vói vähem sóltuvaks ka Jogentagana ja Móhu. Lóunas ulatus Oandi tollal märksa kaugemale hólmates ka Kirde-Läti.

Oma asendi tóttu oli Oandi omamoodi puhvriks, kes vóttis vastu venelaste kallaletungid. Tema sattus ka esimesena ristisódijate rynnaku alla.

9421 a. Kristlased olid allutanud Läti ja Liivimaa ning suunasid esimest korda oma piigid póhja. Toimus esimene sójakäik Ugandisse, piirati Otepää linnust. Ugalased koos Sakalastega sooritasid vasturynnaku Beverini alla.

9422 a. Teine sójakäik Ugandisse.

9423 a. Venelased vallutasid Otepää, kuid lahkusid peagi. Ristisódijate kolmas retk Ugandisse, Otepää vallutamine. Ugalased sooritasid vasturynnaku Vónnu alla ning lóid kristlasi tagasiteel Ymera jóel.

9424 a. Lätlased sooritasid kolm yksteisele järgnevat sójakäiku Ugandisse.

9428 a. Ugalased ja Sakalased sooritavad retke Lätimaale. Lätlased sooritavad eraldi kaks ja koos sakslastega veel yhe rynnaku Ugandisse, viimase tulemusena laseb Ugandi end ristida.

9430 a. Koos sakslastega sooritatakse esimene rynnak venemaale. Lembitu piirab Otepääd, sakslased lahkuvad Oandist ja Sakalast. Madisepäeva lahingus saab Lembitu lyya ja lepingud sakslastega uuendatakse.

9436 a. Saarlaste algatusel puhkeb yldine vastuhakk Eestimaal, Kristuse nimi visatakse Eesti piiridest välja. Aasta lópul toimub esimene Tarbatu piiramine, mis ebaónnestub.

9437 a. Talvel Tarbatu teine piiramine, mis samuti ebaónnestub. Piiskop Albert toob Saksamaalt uusi mehi, Suvel langeb Tarbatu lóplikult. Mandri Eesti on vóóra vóimu all.

9440 a. Vallutatakse Muhu linnus. Valjala annab alla. Eestimaa ajalugu peatub. Hiljem, vóóra valitsuse all toimus Oandi arenemine enam-vähem vórdselt ylejäänud maakondadega. Oluliselt halvenes aga olukord peale Tarbatu linna alguses Saksa, siis Eestikeelseks kultuurikeskuseks muutumist. Tarbatu mójul lakkas kogu póhjapoolse Oandi kultuur tegelikult olemast ja asendus kosmopoliitse ja Saksastunud Eesti kultuuriga. Lóunaosa jäi ónneks kórvaliseks kohaks, ja eriti keskuse kandumisega Tallinna vóis siin rahvuslik kultuur ja keel säilida. Praegu on aga need uuesti ohtu sattunud - Pikaajaline taganemisprotsess viib kunagi paratamatult hävingu äärele.

Ei tea, kas on juhuslik vói mitte, kuid Taaralaste taassynd toimus just nimelt siin. Vóttis aega kuni me saime teadlikuks sellest maast, kuid nyyd oleme me siin ja jääme siia igaveseks. Esimesel avalikul ohvritalitusel kutsusime maa jumalad tagasi Tarbatu hiide, ja nagu on näidanud aeg ei ole nende saabumine enam kaugel. Siis tulevad yle maa kokku vanemad. Siis luuakse yhine pyha Maa hiis.

Ja sellest ajast ei andestata enam kellelegi, kes astub relv käes sellele maale, ega kellelegi, kes pyyab valitseda meid jóuga olgu Moskvast, New Yorgist vói Tallinnast. Me saame iseseisvaks ja me suudame end kaitsta.

Taara avitab!


EESTI RAHVAUSUND

Nimetusest Taara on kunagi tehtud eestlaste ylijumalus, kuid siis hakkas ka ta langus. Ta topiti igalepoole ja tulemuseks oli, et hakati kahtlustama kas ta yldse kuulub kuskile ja kuigi polnud kahtlust, et eestlased muiste kedagi säärase nimega olendit tundnud, tósteti kysimus, kas selline jumalus yldse on eesti algupära, kas ta pole mitte laenatud skandinaavia Thorist. Kysimus on praegugi lahtine ja selle saaks vast otsustada kindlamini ainult siis kui oleks kindel kas skandinaavia sónal on indogermaani etymoloogia.

Meie oma nimetust vóiksime asetada väga laialdasse seosesse, kuid kóik need loeteldavad sónad erinevad vähemalt niivórd palju, et ei saa öelda, kas eesti sóna on seoses nendega vói olemata. Kóigepäält ostjaki Töröm, voguli Toorm, Torim, ts^uvas^i Tora, tyrgi Tare, mongoli, turkmeeni, tatari Tängre, Tengri, Tenger, kirgiisi Tangri, jakuudi Tangara ning siis yheltpoolt sumeri di(n)gir, teiselt poolt polyneesia Tangaroa. Igatahes niikaugete paralleelide olemasolu puhul meil ei tule just olla kindel laenus, kuigi nimede sarnadus skandinaavia ja meie vahel vóib olla tinginud selle jumaluse suurema populaarsuse. Kuid nagu öeldud: ma ei tea, kas skandinaavia nimetus mitte pole laenatud. Probleemi kóige keerulisemaks teeb just see, et naaberrahvad soomlased, liivlased, vadjalased jne. ei tea säärasest jumalusest midagi ja alles niikauged midagi taolist austavad. Kuid teisalt vadjalased on kas eestlasilt vói otsekohe vóórsilt laenanud koos eestlastega haldja sóna ning oleks oletatav, et kui Taara on laenatud, siis nad oleksid laenanud ka selle. See kóik tähendab, et kysimus on alles täiesti lahtine.

Läti Hindrek nimetab esimest korda Taarat XXIV, 5 1220 aasta kohta, et kuskil Ebavere lähedal olevat syndinud saarlaste jumal Tharapita ja lennanud Saaremaale (Ebavere on EISEN EM I, 174 oletus), hiljem on seda nimetatud XXX, 4.5. Kuid kóik teated, mis Taarast olemas vóivad olla konstrueeritud, mitte ainsagi sisse ei tarvitse olla usku. On ainult kindel, et pyha neljapäeva óhtut nimetati 'Tooru teeramise óhtuks' (Tooru esinevat EISEN EM I, 177 järgi Harju, Järva ja vórumaal)! Harju rannikul, kose kihelkonnas veel läinud sajandil nimetatud 'Tooru óhtuteks', mil puhul polevat tehtud tööd vaid puhutud toorupilli, mille kohta EISEN EM I,178 ytleb: 'Toorupill olnud niisamasugune vasikamaost pill, nagu torupillgi'. Kuid selpuhul pole mingisuguseid andmeid Tooru enese kohta. KNüPFER (Inland 1836, nr. 22) teatab vaid, et vanemad inimesed tundnud nii Taarat kui Toorut.

(EISEN EM I,176): 'Taarale oli neljapäev pyhendatud. Neljapäeval käidi hiies pyha pidamas. Torupillimees puhus kivi ehk kännu otsas torupilli (NB! hiiest vist puid ei raiutud), rahvas laulis ja tantsis. Nimelt peeti niisuguseid pidusid suvel, mil nad öö otsa hommiku valgeni kestsid. öösi tehti hiie ligidale tuli yles, mille ymber vanemad inimesed istusid, kuna nooremad lusti lóid. Saarlased arvasid, et Taara ise hiiepuu otsas viibib ja sealt noorerahva pidu pealt vaatab. Hiidlastest teatakse, et need praeguse Pyhalepa kiriku kohal alasti olles ohverdanud, ohverdades noad kätte haaranud ja yksteist katsunud täkkida nii, et veri ilmuks. See veri oli jumalale ohvriks määratud, missugusele jumalale, seda enam ei teata. Ka Kärdla ligidal Hiieselja hiies tehtud niisama. Seal vótnud täkkimisest isegi naisterahvad osa. Täkkimise ajal mängitud agaralt torupilli.' Kogu see lugu on väga kena ja tuletaks meelde mayade endaveristamisi jumalate auks vói Paali pappide riituseid Palestiinas, kuid ta just viimaste varal vóib olla konstrueeritud. EISEN EM I,178 nimetab laplaste myristamisjumalat Turms'i ja voguli Tarom, ostjaki Turum, Torm, Torem, Torum, tsuvasi Tora ning ytleb: 'Vóimata väita, et kauged idapoolsed rahvad germaanlastelt jumala nime laenanud. Palju enam peame oletama, et yhed kui teised ennemuiste kusagilt yhisest allikast ammutanud, nagu ylepea enamasti kóigi Euroopa rahvaste vanast usundist ja kommetest yhist leiame, ilma et iga korra julgeksime laenu germaanlastelt, slaavlastelt, romaanlastelt tóendada.'


ENERGIAST

Maailm koosneb energiast (vägi, jóud). See avaldub kóikvóimalikel kujudel ja on tegelikult ainuke meie saatust mójutav asi. Argielus ei taju me suuri energiahulki, kuigi me puutume nendega tihemini kokku, kui esialgu vóiks arvata. Nimelt on energia universaalne - sama jóud mis muudab mingi pildi kunstiteoseks paneb plahvatama ka aatomipommi. Siit järeldub, et energiahulki on vóimalik erinevate asjade ja inimeste vahel yle kanda. See on kogu nóidumise alus - ykski asi iseenesest pole maagiline, nóiavóim seisneb vaid energias mida me sealt kätte vóime saada. See energia yldjuhul pole asjaga fyysiliselt seotud, vaid koguneb talle inimeste mójul. Mida vanem, tuntum ja kardetum on asi, seda rohkem koguneb tema ymber energiat, see omakorda suurendab tema kuulsust. Seetóttu pole näiteks ka ideaalne koopia vórdne originaaliga - originaalile annab inimene ise pidevalt energiat, mis on ka kunsti aluseks. Móni skandaalne lugu koopiaga vóib aga selle väärtust oluliselt tósta, kuna nagu eespool nägime pole erinevate energialiikide vahel póhimóttelist vahet - asja tuntus ja kurikuulsus lisab yldjuhul ka kunstiväärtust.

Meie kehas avaldub energia hingejóuna, see pole pysiv suurus vaid vóib tekkida ja kaduda. Igasugune autosugestioon ja muu säärane on vaid omaenese energia kasvatamine teiste inimeste ja asjade oma arvel. Tavaliselt kaasneb sisemise energia kasvuga ka mitmete väliste tunnuste (näoilme) muutumine. Energiarikka inimese tunneb tihtipeale tänavapildis ära. Kóige lihtsam viis energiat kasutada on móne sellest rikka aine, nähtuse vói eseme kaudu. Näiteks kalliskivid omavad kóik kyllaltki tugevat jóudu, nendest amuletid aitavad meid paljudes situatsioonides. Veidi treeningut nóuab amuleti ise tegemine - yldjuhul käib see nii, et situatsioonides kui tuntakse enrgia ylekyllust móeldakse vói puudutatakse amuletti. Varsti tajume, kuidas depressioonimomentidel juba paljas mótlemine amuletile, ka selle lähedaloleku tajumine annab meile jóudu juurde. Edasi pole väga raske kasutada seda eset ka otseseks syndmuste mójutamiseks. Mida suuremaks kasvab tema ja meie energiahulk, seda suuremaid energiahulki saab tema abil yle kanda. Tósi kyll - see nóuab juba teatavat oskust, et mitte libastuda ja energiat enese kahjuks tómmata.

Olulisem kui on vahe jóu esinemiskujus on vahe tema hulgas, vói liikumises. Praeguse aja suhteline stabiilsus, vórreldes yrgsemate perioodidega tuleneb otseselt suurte energia ymberpaiknemiste puudumisest. Maailm on suuresti ära kasutanud tema synniga tekkinud jóuhulgad, vói óieti nende paiknemise korrapäratuse. Suuremad nóiad elasid minevikus seetóttu, et siis oli tunduvalt kergem panna liikuma suuri jóude. Praeguses maailmas peitub neid veel kyllaga, nende avaldamine on aga tunduvalt raskem. Igal juhul on energiarikkad kóik vanade kultuuridega, eriti nende nóidusega seotud esemed. Tósi kyll neile vóib vägi olla tulnud ka aja jooksul, arvestades aga, et paljud neist on olnud unustuses kuni viimase ajani ontóenäolisem siiski, et see pärineb minevikust.

Kóigi revolutsioonide, vóitluste ja vóitude ideoloogia on tegelikult suurte energiahulkade ymberpaiknemise kummardamine. Ja vastupidi - igasugused jumalariigid tähendavad nende vóimatust. Entroopiaseadus töötab siin jumalariigi synni suunas, pole siiski selge, kas see pole mitte pööratav. Arvestades tuumasója vóimalust, mis sunniks meid pikaks ajaks taas unustama ajaloo jms. ning lisaks oluliselt väge sójaeelsetele esemetele, rääkimata radioatsiooni poolt póhjustatavast korratusest meis endis, pole see vóimatu. Tuumarelv on igal juhul näide sellest, kus fyysiline energia transleerub vaimseks - enamikes inimestes on olemas ebamaine austus näiteks aatomipommi yrgjóu vastu.

See on lyhidalt Taarausklik väeteooria minu silmade läbi. Arvestades massi ja energia samaväärsust jms. vóib siit jóuda mitmete filosoofiliste spekulatsioonideni. Need aga lähevad taarausulisest tervest mótlemisest juba liiga kaugele.


Rahvariidest ja muustki.

Rahvariie on mingis kindlas paikkonnas sajandite jooksul välja kujunenud riietus. Igale paikkonnale ainuomane, kogunud endasse mingid kindlad detailid ja mustrid, millel praktilise tähtsuse kórval on ka uskumuslik tähtsus.

Iga detail rahvariidest näitab, kust me pärit oleme, mis maid kaudu oleme siia jóudnud, kus me praegu oleme, kellega me oleme rändel vói paigas elades kokku puutunud.

Aastasadade jooksul kujunedes on rahvariie järjest muutunud, säilitades kóige ónnestunumad detailid eelmistest aegadest - kristalliseerunud, omandanud kirjade ja märkide kaudu jóu, mis kandub edasi kandjale.

Kóige tuttavamaks näiteks oleksid kindakirjad. Iga kindakiri näiteks tähendab midagi. Palju muinasjutte, lugusid ja laule on erilise kirjaga kinnastest, mis pidid kandjale andma mingi jóu; tugevuse vói ta hoopis jóuetuks tegema.

Riietusega eraldati vanasti selgesti neiu ja naine,sest tanu ja pólle kandmine oli enamasti abielunaise eesóigus. Leidus ka kohti, kus neiud kandsid nii tanu kui pólle.

Juustes pidi peituma palju inimese hingejóust. Ilmselt selle uskumusega on seotud komme lóigata pulmapäeval naisel maha juuksed, millega tulevane mees lootis allutada naist ja saada ta oma vóimusesse. See komme ununes 19. sajandiks.

Rinnaeheteks ja yhtlasi nööpide asemel kasutati sólgi, preese, mis olid tehtud vasest, uushóbedast ja hóbedast. Need pidid kandjat kaitsma ka ónnetuste eest.

Jalas kanti algul póhiliselt viiske ja pastlaid, hiljem nende kórval ka kingi.

Vanimateks rahvariieteks, säilinud meieni enam-vähem samal kujul peetakse Halliste riideid.

Vanimad värvid mida riietuses kasutati olid maavillane valge, pruun, must. Sellele lisandusid tikandites punane. Sinine tuli hiljem kuigi on ka vanemaid (kindakirjad) ja siis teised värvid. Neid värve on póhiliselt ka Halliste riietel.

Aeg on teinud käänu. Inimesed, väsinud kandmast kunstmaterjalist, vähe óhku läbi laskvaid, suvel kuumi, talvel kylmi riideid on jälle yles leidnud rahvariide - praktilise materjalilt ja lóikelt, samuti ilusa ja sobiva igayhele ja igal puhul.

On uuesti hakatud yles otsima vanu mustreid, kirju. Loodan väga, et yhel heal päeval jóuab inimesteni teadmine, et iga isetehtud asi omab suurema jóu ja on kandjale hoopis mugavam. Sellepärast otsime yles vanad oskajad inimesed ja ópime neilt ununenud käsitöökunste. Pyyame endale vótta rahvariide tegemisel isegi selliseid esimesel pilgul yle jóu käivaid ylesandeid, nagu seelikuriide tegemine.

Ja hoida kokku, hoida ja armastada yksteist sellistena, nagu me oleme. Nii elades yhendame enda ja esivanemate jóud.

Ainult nii suudame oma armsale rohelisele Eestimaale tuua palge naeratuse.


KALENDER

Meie eluviis on otseselt seotud meie mótlemise ja tundmisega. Kui me soovime saada sidet oma esivanemate, nende mótte ja tundemaailmaga, siis peame me mótlema, elama ja tundma vóimalikult lähedaselt neile. Selleks on eriti oluline meie jaoks suuri energiaid omavate asjade seotus eelkóige oma minevikuga. Kalender on yks tänapäeva jumalaist, kuii tahame olla taaralased, siis peab ka kalender alluma taarausule.

Et meie esivanemate kalender suuresti erines praegu kasutatavast, samuti praegu rahvakalendrina välja pakutavast, siis esitame siin Tóleti poolt kasutatava ajaarvamissysteemi. Selle tegemisel on vóetud aluseks:

Maa syndis 8213 aastat enne Kristliku ajaarvamise algust.

Aasta pikkus on 365 31/128 päeva.

Aasta jaguneb neljaks aastaajaks, need omakorda 18 viiepäevaseks nädalaks.

Viiepäevased nädalad olid meie esivanematel kahtlemata tuntud, seda tóestab kasvói esimese nelja nädalapäeva nimetamine numbritega, reede ja laupäeva jaoks on aga omaette sóna. Samuti oli neljapäeva- ja laupäevaóhtune kombestik ysnagi sarnased.

I Astronoomilised andmed:

Aasta pikkus u. 365 päeva 6 tundi
Talvine pööripäev	00 p	00 h
Kevadine:		89 p	00 h
Suvine:			181 p	19 h
Sygisene:		275 p	10 h
Järgmine talvine:		365 p	06 h

Talve pikkus:		89 p	00 h
Kevade:			92 p	19 h
Suve:			93 p	15 h
Sygise:			89 p	20 h

II Ajaarvestus:

Aasta jaguneb neljaks aastaajaks, neist igayks omakorda 18 viiepäevaseks nädalaks. Nädalaid loetakse kas numbritega 1-18 vói 9 esimest numbritega 1-9 ja 9 viimast numbritega 9-1. Peale kevade lóppu ja enne suve algust on yks viiepäevane nädal, mis ei kuulu yhtegi aastaaega & on määratud religioosseteks pidustusteks.

Liigaastatel on peale sygise lóppu yks lisapäev.

Liigaastad korduvad iga nelja aasta järel ja jäävad ära iga 128 aasta järel.

Aasta algab talvisel pööripäeval.

Lisanädala ja -päeva selline paigutus on valitud selleks, et pööripäevad langeksid vóimalikult aastaaegade vahetuse lähedusse. Jóulud s.o. talvine pööripäev langeb alati sygise viimasele päevale, suvine pööripäev lisanädalasse.

Tänavune aasta s.o. 1988 vana kalendri järgi on aasta 10201.


Järgmises numbris:


		Tólet ja poliitika.
		Tóleti lipp.
		Eesti hymnist.
		Kroonikat.

Järgmine number ilmub vastavalt vóimalustele. Pyyame välja anda vähemalt Jóuludeks.

Ajakirja paljundamine ja kopeerimine on lubatud ja soovitav.

Meie aadress on:
Tartu 202 400, Vaikne 2 "TôLET"