Douglas Adams. Galaktilise hääletaja käsiraamat.

Märkused

Mõningad selgitavad märkused, mis peaksid tegelikult olema joonealused märkused, kuid tehnilistel põhjustel on ära toodud siin.

· 1 pint = 0,56 l. Tõlk

· President: Täielik tiitel Keiserliku Galaktika Valitsuse President. Termin 'Keiserlik' nagu ta on säilinud, on nüüdseks anakronism. Pärilik Imperaator on peaaegu surnud ja on seda juba palju sajandeid. Oma surmaeelse kooma viimastel hetkedel suleti ta muutumisvälja, mis hoiab teda igaveses muutumatuses. Kõik ta pärijad on nüüdseks ammu surnud ja see tähendab, et ilma drastiliste poliitiliste segadusteta on võim lihtsalt ja efektiivselt liikunud astme või kahe võrra madalamale ja näib nüüd olevat salvitud kogule, mis tavatseb tegutseda lihtsalt kui Imperaatori nõunikud - valitud valitsusassamblee, mida juhib sama kogu valitud President. Tegelikult ei asu võim mitte selles kohas.
President on tegelikkuses paljuski ilukuju - ta ei käsitse mitte milleski tegelikku võimu. Ta on küll näiliselt valitud valitsuse poolt kuid omadused, mida ta peab välja näitama, ei ole juhi omad vaid tegelikult hinnates solvavad. Sel põhjusel on President alati vaieldav valik ja alati vihastamapanev aga lummav karakter. Tema töö pole mitte kasutada võimu vaid jätta selle kasutamisest mulje. Nende kriteeriumide järgi on Zaphod Beeblebrox üks kasulikumaid Presidente, kes Galaktikas iialgi olnud - ta on veetnud juba kaks oma kümnest presidendiaastast pettuse eest vangis. Väga väga vähesed inimesed saavad aru, et President ja Valitsus ei oma tõeliselt üldse võimu. Ja nendest vähestest inimestest teavad ainult kuus seda, kust üldse ülimat poliitilist võimu käsutatakse. Suurem osa ülejäänutest usub salaja, et ülimat otsustamisprotsessi juhib arvuti. Nad ei saa enam rohkem eksida.

· Ford Prefecti tegelik nimi on hääldatav ainult ühes tundmatus Betelgeusi dialektis, nüüd niisama hästi kui välja surnud Suurest Rungi Kollapsi Katastroofist Gal./Sid./Aasta 03758, mis pühkis minema kõik vanad Praxibeteli ühiskonnad Betelgeuse Seitsmendal. Fordi isa oli ainuke mees kogu planeedil, kes pääses Suurest Hrungi Kollapsi Katastroofist ühe ebatavalise kokkusattumuse tõttu, mida on võimatu rahuldavalt seletada. Kogu juhtum on varjutatud sügava müstikaga: tegelikult ei ole keegi iialgi teadnud, misasi Hrung on või miks ta oli valinud katastroofiks just Betelgeus Seitsme. Fordi isa, suuremeelselt hõljudes kahtluspilvedes, mis olid paratamatult tema ümber tekkinud, ärkas ellu Betelgeus Viiel, kus ta oli nii isaks, kui ka onuks Fordile; oma nüüdseks surnud rassi mälestuseks ristiti ta vanas Praxibeteli keeles.
Kuna Ford ei õppinud kunagi oma õiget nime ütlema, suri ta isa juhuslikult häbisse, mis on ikka veel põhiliseks haiguseks mõnedes Galaktika osades. Teised koolilapsed hüüdsid teda Ix, mis Betelgeus Viie keelest tõlgituna tähendab "poiss, kes ei ole võimeline rahuldavalt seletama, mis on Hrung ega miks see valis kollapsi jaoks Betelgeus Seitsme".