Douglas Adams.

ENAM KUI TÄIELIK HÄÄLETAJA KÄSIRAAMAT

Täielik ja lühendamata

Jonny Brock'ile ja Clare Gorst'ile
ja kõigile teistele arlingtonlastele
tee, sümpaatia ja sohvaga.

Tõlkinud Aivar Reidla

Kogu tekst MS Word failina, pakitud.