Mitteparameetriline statistika

2009. a sügissemestril toimuva kursuse kodulehekülg

MTMS.01.037; 3 EAP; arvestus


Kodused ülesanded tuleb esitada hiljemalt nädala möödudes.
Hinde kujunemine: 30% kodused ülesanded, 70% arvestustöö.
 
K 10.15-12, ruumis 511
R 12.15-14, ruumis 511

Loengud ja ülesanded

Loeng       Teema
1. Sissejuhatus. Märgitest, usaldusintervall mediaanile. Ülesanded.
2.-3. Wilcoxoni astakmärgitest, tema asümptootiline jaotus. Pidevuse parandus, võrdsete astakute probleem. Ülesanded.
16. Programm praktikumis katsetamiseks