Biostatistika
2020. a kevadsemestril toimuva kursuse kodulehekülg, LTMS.00.015

Loeng: N 16:15; Δ-1004
Praktikum: R 12:15; Δ-1025

Teemamaterjalidmärkused
1
Haiguste esinemissagedus
Levimus; haigestumisrisk ja haigestumuskordaja, suremuskordaja. Näitajate standardimine.
loeng
praktikum
praktikum18.02 (T) 16:15; Δ-1026
2
Haigestumisriskide võrdlemine
Riskide vahe; suhteline risk; šansside suhe. Hinnangu interpretatsiooni sõltuvus katseplaanist.
loeng
praktikum
praktikum25.02 (T) 16:15; Δ-1026
3
Uuringuplaan
Randomiseeritud uuring; kohortuuring; juht-kontroll uuring
loeng
praktikum
4
Metaanalüüs I
Fikseeritud ja juhuslike mõjudega metaanalüüsi mudel
loeng
praktikum
5
Metaanalüüs II
Metaanalüüsi eeldused. Publikatsiooninihe.
loeng
Iseseisev praktikum
Edaspidi toimuvad loengud
ja praktikumid e-õppe vormis.
Täpsemalt e-mailis.
6
Nakkushaigused I
Põhimõisted. Nakkuse ülekande tõenäosus.
loeng
ülesanded
Lahendused esitada
hiljemalt 27. märtsil
7
Nakkushaigused. Põhimõisted II
Reproduktsiooni alusarv R0
loeng
Ülesanded on loengukonspekti lõpus. Lahendused esitada hiljemalt 10. aprilliks
8
Nakkushaigused. Mudelid I.
loeng
Ülesanded tulevad koos järgmise nädala loenguga.
9
Nakkushaigused. Mudelid II.
materjal
Tee näited läbi ja saada ülesannete lahendused 24. aprilliks.
10
Diagnostilised testid I.
materjal
Tutvu materjaliga ja esita lahendused 1. maiks!
11
Diagnostilised testid II. ROC-kõver, AUC
materjal
Tutvu materjaliga ja esita ülesande lahendus 15. maiks!
12
Elulemusanalüüs
materjal
Lahendusi ootan 22. maiks!
13
Elulemusanalüüs II
materjal
Ootan teie arvamust eksami aja kohta!
14
Korduspüügi meetod
materjal
15
Puuduvad andmed
materjal
Kordamisküsimused:
Kordamisküsimused