Biostatistika
2020. a kevadsemestril toimuva kursuse kodulehekülg, LTMS.00.015

Loeng: N 16:15; Δ-1004
Praktikum: R 12:15; Δ-1025

Teemamaterjalidmärkused
1
Haiguste esinemissagedus
Levimus; haigestumisrisk ja haigestumuskordaja, suremuskordaja. Näitajate standardimine.
loeng
praktikum
praktikum18.02 (T) 16:15; Δ-1026
2
Haigestumisriskide võrdlemine
Riskide vahe; suhteline risk; šansside suhe. Hinnangu interpretatsiooni sõltuvus katseplaanist.
loeng
praktikum
praktikum25.02 (T) 16:15; Δ-1026
3
Uuringuplaan
Randomiseeritud uuring; kohortuuring; juht-kontroll uuring
loeng
praktikum
4
Metaanalüüs I
Fikseeritud ja juhuslike mõjudega metaanalüüsi mudel
loeng
praktikum
5
Metaanalüüs II
Metaanalüüsi eeldused. Publikatsiooninihe.
loeng
Iseseisev praktikum
Edaspidi toimuvad loengud
ja praktikumid e-õppe vormis.
Täpsemalt e-mailis.
6
Nakkushaigused I
Põhimõisted. Nakkuse ülekande tõenäosus.
loeng
ülesanded
Lahendused esitada
hiljemalt 27. märtsil
7
Nakkushaigused. Põhimõisted II
Reproduktsiooni alusarv R0
loeng
Ülesanded on loengukonspekti lõpus. Lahendused esitada hiljemalt 10. aprilliks