Biomeetria bioloogidele

2012. a sügissemestril toimuva kursuse kodulehekülg

MTMS.01.017

Praktikumid

Teisipäev  Kolmapäev   Teema
1 1 Sissejuhatus R-i (konspekt ja näiteandmestiku ankeet)
2 2 Tunnuse jaotuse kirjeldamine (konspekt; lisamaterial)
3 3 Histogrammi ja jaotust iseloomustavate statistikute seos. Normaaljaotuse kontrollimine. Valimi juhuslikkusest. (konspekt)
4 - Usaldusintervall. (konspekt)
5 4 Hüpoteeside testimine. (konspekt)
6 5 Hii-ruut test. Statistiline seos. (konspekt; lisamaterial)
7 6 Lihtne lineaarne regressioonanalüüs (konspekt)
8 7 Sissejuhatus dispersioonanalüüsi (konspekt)
- 8 Mitmene regressioonanalüüs. Koosmõjud. (konspekt)

Loengud

  1. Andmetest. Kirjeldav statistika.
  2. Juhuslikkuse kirjeldamine. Tõenäosus, populatsiooni jaotus.
  3. Valim ja populatsioon. Hinnangu juhuslikkus. Prognoosiintervall ja usaldusintervall.
  4. Hüpoteeside statistiline testimine. T-test.
  5. Statistiline seos. Hii-ruut test. Slaidid   Konspekt hii-ruut testi kohta
  6. Sissejuhatus regressioonanalüüsi. Slaidid   ja  konspekt
  7. Regressioonaanalüüsi (ja dispersioonanalüüsi) eeldused (slaidid)   Sissejuhatus dispersioonanalüüsi (slaidid)
  8. Mitmese testimise probleem. Mitme sõltumatu tunnusega regressioonanalüüsi mudel. Trikid determinatsioonikordajaga. Koosmõjust. (slaidid)

Ülesanded

Lisamaterialid ja viited

Projekt

Kordamisküsimused ja näidisülesanded