Biomeetria bioloogidele

2009. a sügissemestril toimuva kursuse kodulehekülg

MTMS.01.017

Praktikumid

  1. Sissejuhatus R-i (konspekt)
  2. Tunnuse jaotuse kirjeldamine (konspekt; lisamaterial: uuritava tunnuse jaotuse kirjeldamine)
  3. Histogrammi ja jaotust iseloomustavate statistikute seos. Normaaljaotuse kontrollimine. Usaldusintervall. (konspekt)
  4. Hüpoteeside statistiline testimine. T-test ja teisi teste. (konspekt)
  5. Hii-ruut test. Seos tunnuste vahel I (konspekt)
  6. Sissejuhatus regressioonanalüüsi (konspekt)
  7. Dispersioonanalüüsi - ANOVA - näited (konspekt)

Lisamaterialid ja viited

Eksam/projekt