Biomeetria bioloogidele

2007. a sügissemestril toimuva kursuse kodulehekülg

MTMS.01.017

Eksam

Iseseisev projekt

Praktikumid

  1. Sissejuhatus R-i (konspekt)
  2. Tunnuse jaotuse kirjeldamine - põhistatistikuid ja graafikuid - ning andmete importimisest Excelist (konspekt)
  3. Histogrammi ja jaotust iseloomustavate statistikute seos. Normaaljaotuse kontrollimine (konspekt)
  4. Usaldusintervall, prognoosiintervall (konspekt)
  5. Hüpoteeside testimine: t-test ja teised (konspekt)
  6. Hii-ruut test, seose olemasolu kontrollimine ja seosest arusaamine (konspekt)
  7. Sissejuhatus regressioonanalüüsi (konspekt)
  8. Ühefaktoriline dispersioonanalüüs (konspekt)