Andmed: TEHIK, Terviseamet, seisuga 17.11.2021

Siin toodud jooniseid võib kasutada vaid viidates autorile (Krista Fischer) ja andmete päritolule.

Analüüsi kuupäev: 19.11.2021

Vaktsineerimine ja nakatumine Eestis aastal 2021

Esimene Covid-19 vaktsiinisüst tehti Eestis 27. detsembril 2020. Seisuga 17.11.2021 on vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini saanud 813935 inimest vanuses 12 ja enam, moodustades 61% Eesti elanikkonnast ja 71% elanikkonnast vanuses 12+. Täisealisest elanikkonnast (18+) on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 72%, elanikkonnast vanuses 60+ on vaktsineeritud 74%.

Covid-19 läbipõdenuid on Eestis 17.11.2021 seisuga 209374, neist 27686 aastal 2020, 99813 aasta esimese 6 kuu jooksul ja
81875 alates juulist 2021.

Elanikkonna hõlmatus vaktsineerimisega ja läbipõdemine

Järgneval joonisel on toodud elanikkonna jaotus läbi aja seitsmes kategoorias.

  1. Põdenud, vaktsineerimata: inimesed kes on vastava kuupäeva seisuga eelnevalt nakatunud ja pole vaktsineeritud

  2. Põdenud + vaktsineeritud: inimesed kes on nakatunud ja pärast nakatumist ka vaktsineeritud (vähemalt ühe doosiga)

  3. Vaktsiinikuur alustatud + põdenud: inimesed kes on nakatunud ajal, kui neil on vaktsiinikuur pooleli olnud (üks doos vaktsiini saadud, aga pole teist vaktsiinidoosi saanud või pole vaktsiinikaitset saavutatud - st teisest doosist on möödas vähem kui 14 päeva)

  4. Vaktsiinikuur lõpetatud + põdenud: inimesed kes on nakatunud pärast vaktsiinikaitse saavutamist (14 päeva teisest doosist või ühedoosilise vaktsiini doosist)

  5. Vaktsiinikuur alustatud: need on inimesed, kes on saanud kahedoosilise vaktsiini esimese doosi, aga neil ei ole veel saadud teist doosi või on teisest doosist vähem kui 14 päeva möödas. Siia kategooriasse ei kuulu nakatunud inimesed.

  6. Vaktsiinikuur lõpetatud: vaktsiinikaitse on saavutatud (vähemalt 14 päeva ühedoosilise vaktsiini doosist või kahedoosilise vaktsiini teisest doosist)

  7. Immuunkaitseta: inimesed kes pole vaktsineeritud ega teadaolevalt nakatunud

Elanikkond vanuses 60 ja enam: hõlmatus vaktsineerimisega ja läbipõdemine

Vaktsineerimine ja nakatumine

Nakatumine läbi aja

Järgnevalt on leitud iga päeva kohta esmasnakatunute arv järgmistes kategooriates:

  1. Inimesed, kes pole selle päeva seisuga vaktsineerinud
  2. Inimesed, kes on selle päeva seisuga saanud ühe või kaks vaktsiinisüsti, aga nende vaktsiinikuur on veel pooleli - kuuri lõpetavast, st vastavalt vaktsiinile kas esimesest või teisest vaktsiinisüstist ei ole veel möödunud 14 päeva (või on teine süst veel tegemata)
  3. Inimesed, kelle vaktsiinikuur on lõpetatud.

Kõigi arvude puhul on leitud viimase 7 päeva keskmine (silumaks ebaühtlasest testimisest tingitud nädalasisest varieeruvust). Saadud arvud on omakorda jagatud läbi vastava rahvastikurühma suurusega konkreetsel päeval (igas kategoorias need, kes pole veel teadaolevalt põdenud) - rühmade suurused on näha ülaltoodud joonistel.

Lisaks on toodud keskmine esmasnakatumus rahvastikus kokku (nende hulgas, kes pole veel teadaolevalt varem nakatunud).

Nakatumine läbi aja vanuserühmades

Vanuserühmad on leitud 10 aasta kaupa, välja arvatud lapsed, kus rühmadeks on eelkooliealised (0-6), kooliealised, keda pole seni vaktsineeritud (7-11), kooliealised, kelle vaktsineerimise võimalus tekkis alates suvest 2021 (12-15) ja vanus 16-19; samuti on kõige vanemasse vanuserühma koondatud kõik 80-aastased ja vanemad.

Esmalt toome ülevaate vaktsineerituse protsendi muutumisest vanuserühmades.