Eesti Statistikaseltsi  (tegev)liikmeks võib olla isik, kes on tuntud seltsile oma tegevusega statistika uuringute, nende rakenduste või statistika-alase hariduse valdkonnas.

Seltsi liige aitab oma tegevusega kaasa seltsi eesmärkide ja ülesannete elluviimisele. Liikmetel on õigus osaleda seltsi üritustel. Ürituste kohta saadetakse liikmetele teateid meiliaadressile, informatsiooni saab ka kodulehelt.

 

Liikmeks astuja täidab avalduse ja saadab selle e-mailiga seltsi juhatusele kaja.sostra@stat.ee. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtu.

Liikmeks astujad maksavad sisseastumismaksu 5 EUR ja edasi igaaastast liikmemaksu 7 EUR (mittetöötavad tudengid ja mittetöötavad pensionärid 2 EUR).  Seltsi arve on 1120265452  Swedbank.

Tekstiväli: Eesti Statistikaselts