Eesti Statistikaseltsi publikatsioonid

 

1. ESS Teabevihik   1. Seltsi asutamine. Tartu 1993
2.
ESS Teabevihik   2. Registrid. Statistika tarkvara. Tartu 1993
3.
ESS Teabevihik   3. Majandus– ja inseneristatistika. Tartu 1994
4.
ESS Teabevihik   4. Matemaatiline statistika koolis. Tartu 1993
5.
ESS Teabevihik   5. Statistika eluteadustes. Tartu 1995
6.
ESS Teabevihik   6. Statistika ühiskonnauuringutes. Tartu 1995
7.
ESS Teabevihik   7. Riiklik statistika. Tallinn 1996
8.
ESS Teabevihik   8. Kvaliteedisuundumused Eestis. Tartu 1997
9.
ESS Teabevihik   9. Meditsiinistatistika ja -registrid. Tartu 1997
10.
ESS Teabevihik 10. Majandus- ja kindlustusstatistika. Tartu 1998
11.
Tartu Conference on Computational Statistics &Statistical Education. Proceedings of the Tartu Conference. Tartu, Estonia, 38 June 1996. Toim. E.-M. Tiit. Tartu, 1997, 172 lk.
12.
Statistika koolis. Valik ettekandeid Tartu rahvusvaheliselt konve-rentsilt Arvutusstatistika ja Statistikaharidus '96. Tartu, 1997, 105 lk.
13.
Rakendusstatistika algkursus. E.-M.Tiit, M.Möls. Tartu 1997, 140lk.
14.
Matemaatik Arnold Humal. Toim. M. Unt. Tartu, 1998, 186 lk.
15.
Tartu Ülikooli Matemaatika sisseastumiseksamite ülesanded. J. Vilismäe. Tartu, 1998, 154 lk.

16. ESS Teabevihik 11. Statistikameetodid keskkonnakaitses. Tartu2001

17. ESS Teabevihik 12. Rahvastikustatistika ja registrid. Tallinn 2001

18. ESS Teabevihik 13. Statistikameetodid eluteadustes. Tartu 2003

19. ESS Teabevihik 14.Statistika majanduses. Tallinn 2004

20. ESS Teabevihik 15. Ene-Margit Tiit 70. Tartu 2004 (ilmus 2007)

21. ESS Teabevihik 16. Heaolustatistika. Tallinn 2005

22. ESS Teabevihik 17. Eesti piirkondlik areng. Tallinn 2006

23. ESS Teabevihik 18. Statistiline kirjaoskus. Tallinn 2007

24. ESS Teabevihik 19. Kvaliteedistatistika. Tallinn 2009

25. ESS Teabevihik 20. Registrid ja rahvaloendus. Tallinn 2010.

26. ESS Teabevihik 21. Statistika ja eluteadused. Tallinn 2011.

31. ESS Teabevihik 22. Kas Eesti rahvas jääb püsima. Tallinn 2012.

32. ESS Teabevihik 23. Uued suundumused statistikas. Tartu 2012.

33. ESS Teabevihik 24. Rahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil. Tallinn 2013.
Tekstiväli: Eesti Statistikaselts