Konverents 2014 Statistikast ja elust.

   Professor Ene-Margit Tiit — 80   Fotod

 

Konverents 2013 Rahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil

 

 

Konverents 2012 Uued suundumused statistikas

                                                    

                                                     Lühiülevaade 

                                                      Programm

 

 

 Teesid    Slaidid    Fotod    Video avamiselt    Reklaam jm

 

 

Konverents 2011 Kas Eesti rahvas jääb püsima?

Lühiülevaade  Programm  Slaidid  Fotod

 

Konverents 2010 Statistika ja eluteadused

Lühiülevaade  Programm  Slaidid  Fotod

 

 

Tekstiväli: Eesti Statistikaselts