Tõenäosusteooria II

Sügissemester 1999

Loeng ja praktikum: Jüri Lember

Loeng: T 12.15-14.00 V. 46, aud. 137, praktikumid: K 12.15-14.00 V. 46, aud. 112, K 14.15-16.00 V 46 aud. 137.

Loengute ja praktikumide materjalid on kirjutatud TEXis, kasutatud on programmi PCTEX for Windows. Selleks, et vastavaid DVI-faile oleks võimalik näha, on vajalik kas TEXi olemasolu või programmi Dviscope. DVISCOPE on vaba tarkvara. Selleks, et teda installeerida, saad siit faili dvitrial.exe , mis tuleb salvestada ja käivitada.

Loengud ja praktikumid:

Hulkade klassid

Mõõt

Sündmused

Mõõtuvad funktsioonid ja juhuslikud suurused

Sõltumatus

 Boreli-Cantelli lemmad, Kolmogorovi 0-1 seadus

Lebesgue'i integraal

Keskväärtus, momendid ja võrratused

Juhuslike suuruste koondumine

Juhuslike ridade koondumine

Suurte arvude seadused

Tõenäosusmõõtude nõrk koondumine

Momente genereeriv funktsioon

Karakteristlik funktsioon, tsentraalne piirteoreem

Eksamiülesanded