Elukestusanalüüs

kevadsemester 1999

Loeng ja praktikum: doktorant Krista Fischer, kristal@ut.ee

loeng: K 16.15 - 18.00, Vanemuise 46, aud. 109

praktikum: Liivi 2, MSI arvutiklass (keldris) - E 10.15-11.45


Loengute ja praktikumide materjalid on kirjutatud LATEXis, ning kasutatud on programmi PCTEX for Windows. Selleks, et vastavaid DVI-faile oleks võimalik näha, on vajalik kas TEXi olemasolu (nt. PCTEX for Windows) või programmi Dviscope. Kui soovite konspekti koos joonistega, salvestage wmf-formaadis joonised kataloogi C:\TEMP.

NB! Aprillikuus loenguid-praktikume ei toimu.

Loengute temaatiline kava

 1. (10.02): Kestusandmed ja nende oluline eripära: vaatluste tsenseeritus. Põhilised definitsioonid elukestusanalüüsis. (Joonis: eluk1.wmf)
 2. (17.02): Kaplan-Meieri hinnang üleelamisfunktsioonile. Teisi meetodeid üleelamisfunktsiooni hindamiseks (parandatud 18.02!) (Joonis: km.wmf)
 3. 1. praktikum (22.02): S-PLUSi juhend

  2. praktikum (01.03):

 4. (03.03): Parameetrilised jaotused elukestusele. Suurima tõepära meetod tsenseeritud andmete korral. Kahte gruppi võrdlevad testid.
 5. 3. praktikum (08.03):

 6. (10.03): Parameetrilised regressioonimudelid elukestusanalüüsil.
 7. 4. praktikum (15.03):

 8. (17.03): Coxi proportsionaalsete riskide mudel. Osalise tõepära meetod.
 9. (31.03): Stratifitseeritud Coxi mudelid. Baasfunktsioonide (riski- ja üleelamisfunktsioon) hindamine hinnatud Coxi mudelit kasutades. Baasfunktsioonide kasutusalad.
 10. (05.05): Coxi mudeli diagnostika: erinevad jäägid ja nende omadused. Ajas muutuvad argumendid.
 11. 5. praktikum (10.05): , lisaks programmifail parsurv.txt

 12. (12.05): Coxi mudeli ja logrank-testi efektiivsus. Vajaliku valimi suuruse leidmine. Kokkuvõte.
 
Kursus lõpeb eksamiga. Võimalikke variante vaata failist eksam.dvi